Jak przeliczyć m3 na kWh – rozliczenie gazu

Chcesz wiedzieć czym jest metr sześcienny (m3) oraz kilowatogodzina (kWh)? Wyjaśnimy Ci jak samodzielnie przeliczyć m3 na kWh w przeliczaniu rachunków za gaz w danym okresie. Wszystko to i więcej poznasz w naszym artykule.

Metr sześcienny a kilowatogodzina

Metr sześcienny (m3) to jednostka objętości, która jest równa ilości miejsca zajmowanego przez sześcian o krawędziach mierzących 1m.

Kilowatogodzina (kWh) to jednostka energii, która mierzy ilość energii zużywanej w czasie. Jedna kWh jest równoważna mocy zużywanej przez 1000 watów przez jedną godzinę.

Jak mierzymy zużycie gazu?

Metr sześcienny (m³) i kilowatogodzina (kWh) mają wspólną cechę, gdy mierzymy zużycie gazu, zwłaszcza w kontekście rachunków za gaz. Metr sześcienny (m³) jest jednostką używaną do określenia ilości zużywanego gazu, podobnie jak litr dla wody. Z kolei kilowatogodzina (kWh) to jednostka miary energii elektrycznej.

W przypadku rachunków za gaz, gazu naturalnego lub propan-butanowego, mierzy się zużycie w metrach sześciennych (m³) i przelicza na jednostki energetyczne, takie jak megadżule (MJ) lub kilowatogodziny (kWh). To dlatego istnieje wspólny punkt łączący te dwie jednostki w kontekście dostaw gazu, gdyż można obliczyć ilość energii wyprodukowanej lub zużytej na podstawie objętości gazu w m³, a następnie przeliczyć to na kWh w celu określenia kosztów energii gazowej.

Informacje na temat ilości pobranego gazu w m3 oraz współczynnika konwersji, znajdują się na fakturach.

Jak przeliczyć m3 na kWh?

Aby przeliczyć metry sześcienne (m³) gazu na kilowatogodziny (kWh), musisz użyć współczynnika konwersji, który zależy od rodzaju gazu oraz jego wydajności energetycznej. Następnie pomnóż metry sześcienne gazu przez współczynnik konwersji, aby uzyskać liczbę kilowatogodzin.

O tym, ile wynosi aktualny współczynnik konwersji, dowiesz się ze swojego rachunku za gaz. W przypadku gazu ziemnego zazwyczaj jest to 11,17.

Przykłady konwersji m3 na kWh dla gazu ziemnego

  • 5 m³ x 11,17 = 55,85 kWh
  • 10 m³ x 11,17 = 111,7 kWh
  • 15 m³ x 11,17 = 167,55 kWh
  • 20 m³ x 11,17 = 223,4 kWh
Jak przeliczyć m3 na kWh palnik kuchenka gazowa

Sprawdź również: Jak przeliczyć Fahrenheita na Celsjusza?

Redakcja gzm.org.pl