Jak przeliczyć Fahrenheita na Celsjusza?

Dzisiaj postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące przeliczania temperatur między skalami Fahrenheita i Celsjusza. Dzięki naszym praktycznym wskazówkom i przykładom, nauczysz się, jak dokładnie przeliczać temperatury i unikniesz zamieszania związanego z różnymi jednostkami.

Konwersja Fahrenheita na Celsjusza – wzór

Aby przeliczyć temperaturę z Fahrenheita na Celsjusza, użyj wzoru °C = (°F – 32) * 5/9, gdzie °C to temperatura w skali Celsjusza, a °F to temperatura w skali Fahrenheita.

Przykłady obliczeń

Przykład 1: Przeliczmy 68°F na °C:

°C = (68 – 32) * 5/9
°C = 36 * 5/9
°C ≈ 20°C

Przykład 2: Przeliczmy 100°F na °C:

°C = (100 – 32) * 5/9
°C = 68 * 5/9
°C ≈ 37,78°C

Przykład 3: Przeliczmy -10°F na °C:

°C = (-10 – 32) * 5/9
°C = -42 * 5/9
°C ≈ -23,33°C

Zobacz także: Jak przeliczyć m3 na kWh – rozliczenie gazu

Jak przeliczyć Fahrenheita na Celsjusza - termometr

Stopnie Fahrenheita – definicja

Skala Fahrenheita jest skalą temperatury, w której punkt zamarzania wody wynosi 32 stopnie, a punkt wrzenia wody przy normalnym ciśnieniu wynosi 212 stopni. Warto zauważyć, że między punktem zamarzania a punktem wrzenia wody jest 180 stopni, co czyni ją skalą opartą na podziale na 180 stopni.

Historia

Skala Fahrenheita została opracowana w 1724 roku przez niemieckiego fizyka Daniela Gabriela Fahrenheita. Fahrenheit pracujący w Holandii, a później w Anglii, opracował tę skalę w celu dokładnego pomiaru temperatur w laboratoriach chemicznych. Zaprojektował on termometr z wykorzystaniem mieszaniny chlorku amonu, soli i lodu, co pozwoliło mu na ustalenie punktu zamarzania i wrzenia wody jako punktów odniesienia.

Zastosowanie

Skala Fahrenheita jest nadal szeroko stosowana w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza w kontekście codziennego życia. Obejmuje to pomiar temperatur w pomieszczeniach, prognozy pogody, ustawienia klimatyzacji i ogrzewania oraz wskazania termometrów samochodowych.

Niemniej jednak, większość innych krajów na świecie używa skali Celsjusza w naukach przyrodniczych, przemyśle i w większości aspektów życia codziennego.

Dlatego w międzynarodowych kontekstach, konieczne jest przeliczanie temperatur z Fahrenheita na Celsjusza w celu porozumienia się i przeprowadzania pomiarów zgodnie ze standardami międzynarodowymi.

Fahrenheity na Celsjusze – tabela

Stopnie Fahrenheita Stopnie Celsjusza
0 °F -17.78 °C
1 °F -17.22 °C
2 °F -16.67 °C
3 °F -16.11 °C
4 °F -15.56 °C
5 °F -15.00 °C
6 °F -14.44 °C
7 °F -13.89 °C
8 °F -13.33 °C
9 °F -12.78 °C
10 °F -12.22 °C
11 °F -11.67 °C
12 °F -11.11 °C
13 °F -10.56 °C
14 °F -10.00 °C
15 °F -9.44 °C
16 °F -8.89 °C
17 °F -8.33 °C
18 °F -7.78 °C
19 °F -7.22 °C
20 °F -6.67 °C
21 °F -6.11 °C
22 °F -5.56 °C
23 °F -5.00 °C
24 °F -4.44 °C
25 °F -3.89 °C
26 °F -3.33 °C
27 °F -2.78 °C
28 °F -2.22 °C
29 °F -1.67 °C
30 °F -1.11 °C
31 °F -0.56 °C
32 °F 0.00 °C
33 °F 0.56 °C
34 °F 1.11 °C
35 °F 1.67 °C
36 °F 2.22 °C
37 °F 2.78 °C
38 °F 3.33 °C
39 °F 3.89 °C
40 °F 4.44 °C
41 °F 5.00 °C
42 °F 5.56 °C
43 °F 6.11 °C
44 °F 6.67 °C
45 °F 7.22 °C
46 °F 7.78 °C
47 °F 8.33 °C
48 °F 8.89 °C
49 °F 9.44 °C
50 °F 10.00 °C
51 °F 10.56 °C
52 °F 11.11 °C
53 °F 11.67 °C
54 °F 12.22 °C
55 °F 12.78 °C
56 °F 13.33 °C
57 °F 13.89 °C
58 °F 14.44 °C
59 °F 15.00 °C
60 °F 15.56 °C
61 °F 16.11 °C
62 °F 16.67 °C
63 °F 17.22 °C
64 °F 17.78 °C
65 °F 18.33 °C
66 °F 18.89 °C
67 °F 19.44 °C
68 °F 20.00 °C
69 °F 20.56 °C
70 °F 21.11 °C
71 °F 21.67 °C
72 °F 22.22 °C
73 °F 22.78 °C
74 °F 23.33 °C
75 °F 23.89 °C
76 °F 24.44 °C
77 °F 25.00 °C
78 °F 25.56 °C
79 °F 26.11 °C
80 °F 26.67 °C
81 °F 27.22 °C
82 °F 27.78 °C
83 °F 28.33 °C
84 °F 28.89 °C
85 °F 29.44 °C
86 °F 30.00 °C
87 °F 30.56 °C
88 °F 31.11 °C
89 °F 31.67 °C
90 °F 32.22 °C
91 °F 32.78 °C
92 °F 33.33 °C
93 °F 33.89 °C
94 °F 34.44 °C
95 °F 35.00 °C
96 °F 35.56 °C
97 °F 36.11 °C
98 °F 36.67 °C
99 °F 37.22 °C
100 °F 37.78 °C

Redakcja gzm.org.pl