Jak przeliczyć Fahrenheita na Celsjusza?

Chcesz dowiedzieć się jak przeliczyć stopnie Fahrenheita na stopnie Celsjusza? Z poradnikiem i kalkulatorem przeliczysz każdą jednostkę. Wszystko to i więcej w artykule.

Zobacz także: Jak przeliczyć m3 na kWh – rozliczenie gazu

Gdzie stosuje się stopnie Celsjusza i Fahrenheita?

Skala Celsjusza i Fahrenheita to dwie najczęściej używane skale temperatury na świecie. Jeden stopień w skali Celsjusza (znany również jako stopień celsjusza) jest równy 1 Kelwinowi, natomiast jeden stopień w skali Fahrenheita (znany również jako stopień fahrenheita) to 5/9 Kelwina. Skala Celsjusza została opracowana przez szwedzkiego astronoma Andersa Celsjusza w 1724 roku i od tego czasu stała się podstawową skalą temperatury stosowaną w większości krajów na świecie. W tej skali woda zamarza w temperaturze 0 stopni, a wrze w temperaturze 100 stopni. Skala Fahrenheita została opracowana przez niemieckiego fizyka Daniela Gabriela Fahrenheita w 1724 roku i do dziś jest stosowana przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych i ich terytoriach. W tej skali woda zamarza w temperaturze 32 stopni, a wrze w temperaturze 212 stopni. Obie skale są powszechnie stosowane do pomiaru temperatury, chociaż niektóre dyscypliny naukowe mogą preferować jedną nad drugą.

Ilość stopni Fahrenheita w Celsjuszu

Jeden stopień Fahrenheita (°F) jest równy około 0,556 stopni Celsjusza (°C). Oznacza to, że 1 stopień Fahrenheita jest równoważny -17,222 °C. Pamiętanie, ile stopni Celsjusza znajduje się w jednym stopniu Fahrenheita może być trudne. Dlatego warto mieć pod ręką konwerter jednostek lub tabelę konwersji temperatury. Aby przeliczyć z Fahrenheita na Celsjusza, musisz odjąć 32 od wartości °F, a następnie pomnożyć przez 5/9. Na przykład, jeśli chcesz przeliczyć 38 °F na Celsjusza, najpierw odjąłbyś 32 od 38 (co daje 6). Następnie pomnożyłbyś 6 przez 5/9 (co daje 3,33). Dlatego 38 °F jest równe 3,33 °C. Podobnie, przy konwersji z Celsjusza na Fahrenheita, należy pomnożyć wartość °C przez 9/5, a następnie dodać 32. Używając tej metody, 1 stopień Celsjusza jest równy 33,8 °F. Podsumowując, 1 stopień Fahrenheita jest równy -17,222 stopni Celsjusza lub w skrócie 0,556 °C.

Jak przeliczyć Fahrenheita na Celsjusza - termometr

Jak przeliczyć Fahrenheita na Celsjusza?

Aby przeliczyć stopnie Fahrenheita na stopnie Celsjusza, musisz użyć prostego wzoru. Aby rozpocząć, weź stopień Fahrenheita i odejmij od niego 32. Następnie pomnóż tę liczbę przez 5/9. Wynik tego obliczenia to odpowiednik stopnia Celsjusza. Na przykład, jeśli chcesz przekonwertować 80 stopni Fahrenheita na Celsjusza, odejmij 32 od 80, aby uzyskać 48. Następnie pomnóż tę liczbę przez 5/9, co da ci 26,7 stopni Celsjusza. Jest to najprostszy sposób na konwersję stopni Fahrenheita na stopnie Celsjusza. Należy pamiętać, że podczas konwersji z jednej jednostki miary temperatury na inną, wynikowa liczba może nie być dokładna z powodu błędów zaokrąglenia lub innych czynników. Jednak użycie tego wzoru zapewni Ci bliskie przybliżenie konwersji temperatury pomiędzy stopniami Fahrenheita i Celsjusza.

Kalkulator Celsjuszy na Fahrenheita

Kalkulator Celsjusza na Fahrenheita to narzędzie służące do konwersji wartości temperatury z jednej skali na drugą. Pozwala on na konwersję stopni Celsjusza (°C) na stopnie Fahrenheita (°F). Kalkulator może być użyty do szybkiego i łatwego przeliczenia dowolnej temperatury wyrażonej w stopniach Celsjusza na temperaturę wyrażoną w stopniach Fahrenheita. Konwersja ta polega na wprowadzeniu do kalkulatora żądanej wartości temperatury w stopniach Celsjusza, a następnie naciśnięciu przycisku „przelicz”. Kalkulator poda wtedy wartość temperatury wyrażoną w stopniach Fahrenheita, która odpowiada oryginalnej temperaturze wyrażonej w stopniach Celsjusza. Proces ten ułatwia każdemu dokładne przeliczenie temperatury pomiędzy dwoma różnymi skalami bez konieczności ręcznego obliczania konwersji. Dzięki temu narzędziu możesz łatwo i dokładnie przekonwertować dowolną temperaturę z Celsjusza na Fahrenheita w ciągu zaledwie kilku sekund.

Redakcja gzm.org.pl