Jak obliczyć koszt m3 gazu ziemnego?

Zastanawiasz się, ile kosztuje m3 gazu ziemnego? Przyjrzyjmy się temu bliżej. W Polsce ceny gazu podawane są w cennikach sprzedawców nie za 1 m3, ale za 1 kWh. Jest to bardziej miarodajne ze względu na różną wartość opałową gazu.

Obliczanie ilości pobranej energii w kWh

Aby obliczyć ilość pobranej energii w kWh, należy pomnożyć ilość pobranego gazu w m3 i współczynnik konwersji. Przykładowo, roczne zużycie gazu dla celów grzewczych wynosi 1.500 m3, a współczynnik konwersji wynosi 11,0. W takim przypadku zużycie wynosi 16.500 kWh: 1.500 m3 x 11,0 = 16.500 kWh.

Cena brutto gazu od 01.01.2023

Cena brutto (23% VAT) gazu od 01.01.2023 wynosi:

  • Cena łączna (średnia): 3,15 zł/m3
  • Opłaty stałe (średnie): 48,35 zł/miesiąc

Tutaj uwzględniamy koszty paliwa gazowego, dystrybucji gazu oraz abonamentu dystrybucyjnego.

Średnioroczny koszt 1 m3 gazu ziemnego

Średnioroczny, pełny koszt 1 m3 gazu ziemnego w taryfie grzewczej dla gospodarstw domowych W-3 (dla zużycia 1.500 m3/rok) wynosi 3,55 zł/m3.

Zmiana sprzedawcy gazu

Jeżeli chcesz zmienić swojego dostawcę gazu, warto zwrócić uwagę nie tylko na cenę jednostkową za kWh gazu. Najważniejsze jest, jak długo dostawca będzie gwarantować niezmienność ceny. Przed podpisaniem umowy z nowym dostawcą, koniecznie sprawdź wszystkie pozostałe opłaty dystrybucyjne, które w dużej mierze zależą od wybranej taryfy. Sama cena jednostkowa gazu nie ma aż tak dużego wpływu na wysokość faktury, jak właśnie dodatkowe opłaty: abonament, opłata przesyłowa itd.

 

Zapamiętaj, że ile kosztuje m3 gazu ziemnego zależy od wielu czynników, takich jak taryfa, zużycie, opłaty dodatkowe i inne. Zawsze warto dokładnie przeanalizować wszystkie te elementy, zanim podejmiesz decyzję o wyborze dostawcy gazu.

Redakcja gzm.org.pl