Przegląd samochodu po terminie

Należy mieć świadomość, że obowiązkiem każdego właściciela pojazdu jest dbanie o jego stan techniczny. Z kolei ocenie wspomnianego stanu technicznego służy badanie techniczne. Część kierowców jednak zapomina o tym fakcie. Jaka jest kara za przegląd auta po terminie?

Kto jest zwolniony z corocznych badań technicznych?

Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że z generalnej zasady corocznego badania technicznego związane są tylko młode i nowe samochody. Godny uwagi jest fakt, że w przypadku nowych pojazdów pierwsze badania wykonywane są przed upływem 3 lat od daty ich pierwszej rejestracji. Oczywiście nie będzie to dotyczyło używanych aut, które zostały zarejestrowane po raz pierwszy. Ponadto osoby posiadające nowe samochody muszą wykonać kolejne badanie techniczne po dwóch latach. Następne wizyty w Stacji Kontroli Pojazdów muszą odbywać się raz co roku. Należy mieć świadomość, że z wspomnianego zwolnienia wyłączone są pojazdy wyposażone w instalację LPG.

Ile dokładnie trwa badanie techniczne?

Warto wiedzieć, że jeżeli samochód jest sprawny to przeciętne badanie techniczne w zdecydowanej większości przypadków będzie zajmowało od 15 do 20 minut. W momencie, gdy na jaw wyjdą różnego rodzaju nieprawidłowości, diagnostyka może potrwać nawet kilka minut dłużej.

Za co dokładnie można dostać negatywny wynik badania technicznego?

Warto wiedzieć, że kierowca może nie dostać przedłużenia ważności badania technicznego za: wycieki z mostów napędowych, duże luzy w układzie jezdnym i kierowniczym, niewidoczny lub nieprawidłowy numer VIN, uszkodzone oświetlenie, silną korozję elementów nośnych, negatywny wynik badania hamulców, negatywny wynik badania amortyzatorów, uszkodzenia układu wydechowego, wycieki płynów z komory silnika.

Co należy zrobić w przypadku, gdy samochód nie przeszedł przeglądu?

W przypadku, gdy pojazd nie przeszedł pozytywnie badania technicznego, diagnosta musi zarejestrować taką sytuację, a także wpisać usterki. Ponadto odsyła kierowcę z zaświadczeniem, które jest ważne 14 dni. Zadaniem właściciela samochodu jest przeprowadzenie powtórnego badania technicznego.

Można zdecydować się na powrót na tą samą SKP w ciągu wspomnianych 15 dni i przeprowadzenie badania cząstkowego. Oczywiście będzie ono tańsze w porównaniu do badania technicznego. Będzie bowiem dotyczyło tylko badanego obszaru. Drugim rozwiązaniem kierowcy będzie wykonanie pełnego badania technicznego. Konieczne będzie wtedy uiszczenie opłaty za cały przegląd. Można również wybrać się na inną SKP w wybranym przez siebie terminie i zrobienie ponownego pełnego badania technicznego.

Jakiej kary można się spodziewać za brak przeglądu?

Należy mieć świadomość, że za niedopełnienie obowiązku wykonania badania technicznego właścicielowi samochodu będzie groziło zatrzymanie dowodu rejestracyjnego. Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że brak właściwej pieczątki może wyjść na jaw w trakcie kontroli drogowej. Ponadto w przypadku, gdy funkcjonariusz stwierdzi, że określony pojazd może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym, może podjąć decyzję o nałożeniu mandatu karnego w wysokości 500 złotych. Oczywiście właściciel pojazdu będzie musiał także zapłacić za jego odholowanie na parking.

Następnie po zatrzymaniu dokumentu kierowcy zostanie wręczone pokwitowanie, które będzie upoważniało do odprowadzenia samochodu na Stację Kontroli Pojazdów. Z kolei dowód będzie przesłany do właściwego dla miejsca rejestracji wydziału komunikacji. Osoba, która będzie zainteresowana odzyskaniem pojazdu jest zobligowana do wykonania pełnego badania technicznego w ciągu 7 dni od momentu zatrzymania dokumentu.

W przypadku, gdy zakończy się wynikiem pozytywnym, w ciągu 30 dni może odebrać dowód rejestracyjny w odpowiednim wydziale komunikacji. Godny uwagi jest również fakt, że zwrot dokumentów będzie nieodpłatny. Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że dodatkowe konsekwencje mogą ponieść kierowcy, którzy będą uczestniczyć w kolizji bez badania technicznego. Warto wiedzieć, że brak przeglądu może być podstawą nie tylko znacznego ograniczenia wysokości odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej, ale również jej niewypłacenia. Nie ma wtedy żadnego znaczenia, kto dokładnie będzie sprawcą zdarzenia drogowego.

Przegląd samochodu po terminie – co warto wiedzieć?

Należy mieć świadomość, że część kierowców z różnych powodów przegapia termin badania technicznego. Warto wiedzieć, że konsekwencje mogą być zdecydowanie większe, niż mogłoby się wydawać. Można mieć bowiem problemy nie tylko z ubezpieczycielem, ale również policją. Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że wszystkie pojazdy, które mają więcej niż 5 lat muszą raz w roku przechodzić badania techniczne. Godny uwagi jest fakt, że termin kolejnej inspekcji będzie wpisany do dowodu rejestracyjnego pojazdu. Należy zaznaczyć, że przegląd samochodu po terminie może okazać się przymusowy. Jak zostało wspomniane wcześniej kierowca może być zatrzymany przez policję

Warto wiedzieć, że koszt przeglądu auta po terminie wynosi dokładnie tyle samo, co przegląd pojazdu w terminie. Kierowcy samochodów osobowych muszą uiścić 99 złotych, z kolei właściciele aut z napędem LPG – 162 złote. Osobom, którym zdarzyło się mieć nieaktualne badanie techniczne, rekomendowane jest zadbanie o stan pojazdu. Należy się upewnić, że w samochodzie znajduje się trójkąt i gaśnica. Nie można również zapomnieć o zweryfikowaniu czy prawidłowo działają światła.

Doskonałym rozwiązaniem będzie wybranie się do najbliższego warsztatu i poproszenie o dokładne sprawdzenie stanu pojazdu. Jeżeli pojazd będzie gotowy, można pojechać na badanie techniczne. Jego celem jest wykluczenie z ruchu publicznego pojazdów, które mogą stwarzać zagrożenie. W przypadku, gdy dana osoba przegapi termin badania technicznego, w najgorszym wypadku zostanie pozbawiona dowodu rejestracyjnego. Warto jednak wiedzieć, że cały czas będzie dysponowała właściwymi zaświadczeniami.

Gdzie można przeprowadzić badanie techniczne?

Należy mieć świadomość, że badania techniczne są przeprowadzane na stacjach kontroli pojazdów (SKP), które posiadają właściwe uprawnienia. Można je podzielić na podstawowe, a także okręgowe. Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że na podstawowych SKP sprawdzane są auta z dmc do 3,5 t. Natomiast pozostałe samochody weryfikowane są na stacjach okręgowych. Godny uwagi jest fakt, że w przypadku standardowych badań technicznych nie będzie funkcjonowała rejonizacja. Oznacza to, że kierowca ma możliwość wykonania badania w dowolnej części kraju.

Co się stanie, jeżeli zostanie wykryta usterka?

Gdy zostanie wykryta usterka, która uniemożliwi diagnoście zaliczyć badań z pozytywnym wynikiem, kierowca będzie miał 14 dni na jej usunięcie. Bardzo istotne znaczenie będzie miało także przeprowadzenie dodatkowych badań technicznych w tej stacji kontroli pojazdów, w której została wykryta wspomniana usterka. Zdarzają się sytuację, że diagnosta podejmie decyzję o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego w trakcie badania. Mogą bowiem zostać wykryte poważne usterki, które będą zagrażały bezpieczeństwu.

Redakcja gzm.org.pl