Jakie są koszty rozwodu? Przewodnik po opłatach rozwodowych

Rozwód to złożony proces prawny, który może być kosztowny. Zrozumienie, ile kosztuje rozwód, jest istotne dla osób zainteresowanych tym procesem. W tym artykule przyjrzymy się szczegółowo kosztom związanym z rozwodem, w tym opłatom sądowym, kosztom prawnika, mediacji, bieglych sądowych i innych potencjalnych opłat.

1. Opłaty sądowe

1.1. Opłata za wniesienie pozwu

Podstawowym kosztem, który musi ponieść osoba inicjująca proces rozwodowy, jest opłata sądowa za wniesienie pozwu. W Polsce opłata ta wynosi 600 zł. Jest to stała opłata, której nie można uniknąć, niezależnie od skomplikowania sprawy.

1.2. Zwrot części opłaty

W przypadku wyroku rozwodowego bez orzekania o winie, połowa opłaty sądowej (300 zł) zostaje zwrócona stronie, która złożyła pozew. Druga strona, czyli były małżonek, powinien zwrócić połowę tej kwoty, czyli 150 zł.

1.3. Dodatkowe opłaty sądowe

Dodatkowe opłaty sądowe mogą pojawić się w przypadku, gdy sąd musi rozpoznać sprawę dotyczącą podziału majątku wspólnego małżonków. W takim przypadku należy liczyć się z dodatkową opłatą sądową w wysokości 300 zł (w przypadku zgodnego podziału majątku) lub 1.000 zł (w przypadku spornego podziału majątku).

1.4. Opłaty za zabezpieczenie roszczenia

Pojawiają się także koszty sądowe związane z tzw. zabezpieczeniem roszczenia, takie jak kontakty z dziećmi (100 zł) lub zmiana zabezpieczenia alimentów (100 zł). Wnioskowanie o eksmisję małżonka ze wspólnie zajmowanego mieszkania wymaga opłaty sądowej w wysokości 200 zł.

1.5. Sposoby uiszczenia opłat sądowych

Opłaty sądowe można uiszczać na kilka sposobów:

  • w kasie sądu,
  • przelewem bankowym,
  • poprzez platformę ePłatności.

2. Koszty prawnika

2.1. Honorarium prawnika

Koszt prawnika w sprawach rozwodowych może wynosić od kilkuset do kilku tysięcy złotych, w zależności od stopnia skomplikowania sprawy, ilości rozpraw i pism procesowych kierowanych do sądu i innych czynników.

2.2. Zwrot części kosztów prawnika

Jeśli sąd orzeknie o wyłącznej winie jednej ze stron za rozpad małżeństwa, ta strona będzie musiała pokryć koszty prawne drugiej strony. Zawiera to zwrot części kosztów prawnika, który wynosi zazwyczaj 720 zł, ale może wynieść nawet do 4.320 zł w szczególnie skomplikowanych sprawach.

3. Koszty mediacji rozwodowej

Mediacja to proces polegający na próbie ugodowego załatwienia sprawy przy udziale wykwalifikowanego i bezstronnego mediatora. Koszt mediacji rozwodowej wynosi 150 zł za pierwsze spotkanie z mediatorem oraz 100 zł za każde następne (maksymalnie 450 zł).

4. Koszty biegłych sądowych i opinii OZSS

W niektórych przypadkach sąd może zlecić sporządzenie opinii biegłym sądowym lub Opiniodawczemu Zespołowi Sądowych Specjalistów (OZSS). Koszt takiej opinii może wynieść od 800 do 2000 zł.

5. Koszty wywiadu kuratorskiego

Jeżeli sąd zarządzi wykonanie wywiadu środowiskowego przez kuratora rodzinnego, koszt takiego wywiadu wynosi około 80 zł.

6. Dodatkowe koszty rozwodu

Ponadto, koszty rozwodu mogą obejmować różne dodatkowe opłaty, takie jak koszty podróży mediatora, koszty wynajmu sali na spotkania mediacyjne czy koszty korespondencji.

7. Koszty rozwodu z adwokatem lub radcą prawnym

Jeśli zdecydujesz się na skorzystanie z usług adwokata lub radcy prawnego, musisz liczyć się z dodatkowymi kosztami. Wynagrodzenie adwokata jest ustalane indywidualnie z każdym klientem.

8. Koszty w przypadku alimentów

Jeżeli sąd orzeknie o wyłącznej winie jednej ze stron za rozpad małżeństwa, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego.

9. Kto ponosi koszty rozwodu?

Podstawową zasadą w procesie rozwodowym jest to, że strona przegrywająca ponosi koszty procesu. Oznacza to, że jeśli sąd orzeknie o wyłącznej winie jednej ze stron, ta strona będzie musiała pokryć wszystkie koszty rozwodu.

10. Zmiana nazwiska po rozwodzie

Jeżeli rozwiedziony małżonek chciałby powrócić do nazwiska, które nosił przed ślubem, może złożyć stosowne oświadczenie, za które będzie musiał uiścić opłatę w wysokości 11 zł.

Koszty rozwodu mogą być znaczne, ale mając świadomość tych kosztów, można się lepiej przygotować na ten proces. W każdym przypadku, zawsze warto skonsultować się z prawnikiem lub radcą prawnym, aby upewnić się, że wszystkie aspekty procesu rozwodowego są odpowiednio pokryte.

Redakcja gzm.org.pl