Ile kosztuje kilogram makulatury? – Całkowite rozeznanie

‍Kiedy mówimy o recyklingu, myślimy o różnych surowcach, w tym także o makulaturze. Ale ile kosztuje kilogram makulatury? Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy uwzględnić różne czynniki, takie jak rodzaj surowca, ilość makulatury oraz lokalizację skupu.

Agenda:

  • Wpływ rodzaju surowca na cenę makulatury
  • Ilość surowca a cena makulatury
  • Ceny makulatury w różnych regionach Polski
  • Cennik skupu makulatury w poszczególnych województwach
  • Jakość surowca
  • Inne materiały do odsprzedaży
  • Podsumowanie

Wpływ rodzaju surowca na cenę makulatury

W zależności od rodzaju surowca, cena makulatury może znacznie się różnić. Przykładowo, skupy tektury i innych materiałów mogą oferować różne ceny za takie produkty jak kartony czy kolorowe gazety.

Makulatura w postaci kartonów i tektury falistej

Cena za kilogram makulatury w postaci kartonów lub tektury falistej wynosi średnio około 0,18 zł. Niektóre skupy mogą oferować wyższe stawki, przekraczające 0,30 zł za kilogram.

Gazety i makulatura kolorowa

W przypadku gazet oraz makulatury kolorowej, skupy mogą oferować większe stawki. Średnia cena za kilogram takiego surowca wynosi około 0,33 zł.

Tektura belowana

Najwyższe ceny są natomiast oferowane za tekturę belowaną. Cennik skupu makulatury jest w tym przypadku przeliczany na tony. Średnia cena za tonę belowanej makulatury wynosi 505 zł.

Ilość surowca a cena makulatury

Ilość makulatury, którą chcesz sprzedać, również ma wpływ na jej cenę. Dla porównania, cena za kilogram kartonów wynosi około 0,15 – 0,20 zł. Z drugiej strony, cena makulatury belowanej wynosi około 500 zł za tonę, co w przeliczeniu na kilogram daje około 0,50 zł.

Zobacz także:

Ceny makulatury w różnych regionach Polski

Cena makulatury może również zależeć od regionu kraju. Dla przykładu, średnia cena za kilogram makulatury w Grudziądzu lub Włocławku wynosi około 0,15 zł, podczas gdy w Warszawie, Katowicach czy Szczecinie cena ta może wynosić około 0,21 zł.

Cennik skupu makulatury w poszczególnych województwach

Poniżej przedstawiony jest średni koszt makulatury z podziałem na województwa oraz wybrane miasta regionu.

WojewództwoCena za kg tektury falistej/kartonówCena za kg gazet/makulatury kolorowejCena za tonę makulatury belowanej
Mazowieckie0,21 zł0,33 zł520 zł
Pomorskie0,18 zł0,30 zł500 zł
Wielkopolskie0,20 zł0,32 zł510 zł
Śląskie0,21 zł0,33 zł525 zł

Jakość surowca

Ważnym czynnikiem wpływającym na cenę makulatury jest jego jakość. Cena dotyczy tylko produktów czystych, pozbawionych innych tworzyw. Ponadto, skup tektury przyjmuje tylko surowiec suchy.

Inne materiały do odsprzedaży

Wiele skupów surowców wtórnych oferuje również możliwość odsprzedaży innych materiałów, takich jak szkło, złom czy folia.

Podsumowanie

Cena makulatury zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj surowca, jego ilość oraz lokalizacja skupu. Dlatego też, aby odpowiedzieć na pytanie „ile kosztuje kilogram makulatury”, ważne jest uwzględnienie wszystkich tych aspektów.

Redakcja gzm.org.pl