Dofinansowanie na pracownika – wymagania i korzyści

Zatrudnienie pracownika świadczy dobrze o rozwoju firmy, jednak szczególnie dla małych firmy jest to duży wydatek. Chcąc zminimalizować koszty, a jednocześnie zapewnić prace osobie bezrobotnej, szukającej pracy, możemy podjąć współprace z PUP, a więc Państwowym Urzędem Pracy. Taka forma zatrudnienia odbywa się z korzyścią dla wszystkich stron – pracodawca minimalizuje koszty, osoba bezrobotna dostaje pracę, a urząd spełnia swoją funkcję. Kiedy można uzyskać takie dofinansowanie i z jakim procesem jest to związane?

Na co możemy wykorzystać dofinansowanie na pracownika

Dofinansowanie z PUP na pracownika możemy wykorzystać na zakup sprzętu potrzebnego do pracy, a więc wszelakich maszyn czy narzędzi, oprogramowania komputerowego, czy nawet mebli do biura.

Natomiast nie można go wykorzystać do między innymi, zakupu akcji, licencji, zezwoleń czy nieruchomości, a także remontu i budowy.

Maksymalne dofinansowanie wynosi obecnie 6-krotność średniej krajowej, co daje prawie 33500 złotych. Realnie dofinansowanie ustalane jest przez urząd miasta lub gminy i jest zwykle niższe od maksymalnego, wynosząc od 3 do 5-krotności średniej krajowej.

Kiedy możemy uzyskać takie dofinansowanie

Dofinansowanie może uzyskać podmiot prowadzący zarejestrowaną działalność gospodarczą. Jest to warunek uczestniczenia w procedurze ubiegania się o dotacje na stworzenie nowego miejsca pracy, choć istnieją pewne wyjątki. Okazuje się, że o taką dotację może się również ubiegać niepubliczne przedszkole lub szkoła, o ile podlegają przepisom prawa oświaty, a nawet osoba fizyczna posiadającą gospodarstwo rolne i zatrudniająca w ostatnich sześciu miesiącach chociaż jednego pracownika w każdym miesiącu.

Pierwszym przypadkiem jest dofinansowanie na już zatrudnionego pracownika i w takim wypadku musimy wykazać, że:

1. W okresie 6 miesięcy od złożenia wniosku nie wypowiedziano umowy z pracownikiem oraz nie zmniejszono wymiaru jego zatrudnienia. Ma to na celu wykazanie, że miejsce pracy jest kluczowe dla poprawnego funkcjonowania naszej firmy na rynku.

2. Potwierdzenie, że prowadzimy działalność gospodarczą przez przynajmniej pół roku przed złożeniem wniosku. Ma to na celu ograniczenie ilości napływających wniosków i wykazanie zdolności utrzymania się firmy na rynku przed otrzymaniem dofinansowania.

3. Wykazanie, że nie zalegamy z wypłatami dla pracowników (w dniu złożenia wniosku), a także z opłacaniem ich składek zdrowotnych, ubezpieczeniowych czy innych świadczeń określonych w umowie.

4. Niezaleganie z podatkami.

5. Niekaralność w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku o dofinansowanie pracownika.

Powyższe wymogi mają określić uczciwość pracodawcy i dać gwarant pewnego zatrudnienia dla osoby chcącej podjąć prace w danej firmie.

Dofinansowanie na zatrudnienie pracownika

Takie dofinansowanie jest szczególną formą zatrudnienia skierowaną dla osób zarejestrowanych jako bezrobotne w Państwowym Urzędzie Pracy oraz przedsiębiorców chcących tworzyć nowe miejsca pracy w naszym kraju.

Wymagania co do możliwości uzyskania dotacji przez przedsiębiorcę, są podobne jak w przypadku dofinansowania do wynagrodzenia już zatrudnionego pracownika. Musimy więc wykazać, że pracownicy w naszej firmie uzyskują stałe zatrudnienie oraz że nie zalegamy z płaceniem danin społecznych czy pensji pracowniczych (wraz ze składkami, które im przysługują).

Dofinansowanie na zatrudnienie jest umową zawieraną między pracodawcą a starostą z urzędu odpowiadającego lokalizacji pracodawcy lub osoby bezrobotnej. Umowa określa warunki zatrudnienia, a więc rodzaj wykonywanej pracy, potrzebne wyposażenie do wykonywania zawodu, formę zabezpieczenia w przypadku zwrotu dofinansowania, czas trwania i wynagrodzenie. Dofinansowanie odbywa się w formie refundacji na podstawie złożonego przez pracodawcę kosztorysu związanego z zatrudnieniem danego pracownika, a może wynosić maksymalnie 6-krotność średniego miesięcznego wynagrodzenia.

Poza wnioskiem o dofinansowanie do stanowiska pracy pracodawca może zgłosić się o jednorazowy zwrot składek ZUS. Jest to możliwe w sytuacji, gdy pracodawca zatrudnia bezrobotnego, który z uwagi na długi czas bierności zawodowej, ma wyraźne problemy zdrowotne. Jest to jednak możliwe tylko w przypadku zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu na okres co najmniej 12 miesięcy. Kwota dofinansowania nie może przekraczać 3-krotności średniego miesięcznego wynagrodzenia i jest jednorazowa na każdego nowo zatrudnionego pracownika. Warto zobaczyć: https://gzm.org.pl/urlop-macierzynski-i-rodzicielski-zasady-przyznawania-i-wysokosc-swiadczenia/

Zatrudnienie bezrobotnego może być korzystne

Istniejąca na rynku firma musi się stale rozwijać, a więc wprowadzać innowacje i zwiększać zatrudnienie. To drugie, z uwagi na dotacje z urzędu pracy, staje się o wiele korzystniejsze, a dla mniejszych firm, w ogóle możliwe.

Co zyskuje pracodawca?

Przede wszystkim ma możliwość stworzenia nowych miejsc pracy, a więc, na przykład, otworzenia się na nową gałąź przemysłu mniejszym kosztem. Na uwagę zasługuje również fakt, że dotacja na pracownika jest wykorzystywane głównie na zakup sprzętu potrzebnego do utworzenia nowego miejsca pracy. Oznacza to dynamiczny wzrost wartości firmy i uzyskanie rządowej refundacji na część zakupów. Pracodawca może uzyskać również dodatkowe dotacje na edukacje nowo zatrudnionego pracownika, a więc na wszelkiego rodzaju kursy, w celu podniesienia kwalifikacji zatrudnianych pracowników.

Co zyskuje pracownik?

Przede wszystkim zyskuje bezpieczną i chronioną urzędowo prace. Dzieje się tak dlatego, że pracodawca, chcąc dopełnić wszelkich formalności na uzyskanie refundacji, musi zapewnić zatrudnienie na odpowiednich warunkach oraz wykazać swoją uczciwość na 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. Na przykład, żeby pracodawca mógł otrzymać jednorazowe zwolnienie z ZUS na pracownika, to musi zapewnić mu umowę o pracę w pełnym wymiarze na co najmniej 12 miesięcy.

Zyski są widoczne i co najważniejsze obustronne, a minusów tak naprawdę nie widać, bo nowe miejsca pracy zawsze wiążą się ze zmianami w firmie, a za tym idzie zwykle rozwój firmy. Oczywiście nie jest to gwarant dla pracodawcy, że miejsca pracy zwiększą zysk firmy, ale ryzyko jest elementem nierozłącznie wpisanym w życie przedsiębiorcy.

Redakcja gzm.org.pl