Jak przeliczyć system ósemkowy na dziesiętny – systemy liczbowe

Systemy liczbowe to jeden z podstawowych elementów matematyki, którego znajomość jest niezbędna w codziennym życiu oraz w wielu zawodach. Dzięki tym systemom jesteśmy w stanie reprezentować liczby oraz dokonywać na nich operacji. Jedną z takich operacji jest przeliczanie liczb ze skali ósemkowej na dziesiętną. Ten proces może wydawać się skomplikowany dla osób, które nie mają na co dzień do czynienia z matematyką. Jednak w rzeczywistości jest on łatwy do zrozumienia i wykonania. Dowiedz się jak przeliczyć system ósemkowy na dziesiętny. 

Ósemkowy system liczbowy?

System ósemkowy to system liczbowy pozycyjny, w którym każda cyfra reprezentowana jest przez trzy bity (0 lub 1). Zapis liczby odbywa się poprzez ich kolejne ułożenie. Cyfry systemu ósemkowego to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7, co oznacza, że w każdej pozycji można umieścić jedną z ośmiu cyfr.

Przykładowo, liczba 27 zapisana w systemie ósemkowym wynosi 33 (bo 28^1 + 78^0 = 16 + 7 = 23). Aby zamienić liczbę dziesiętną na system ósemkowy, należy ją kolejno dzielić przez 8, a każdy resztę zapisywać od końca. Na przykład, aby zamienić liczbę 98 na system ósemkowy, należy wykonać następujące kroki:

98 / 8 = 12 reszty 2 12 / 8 = 1 reszty 4 1 / 8 = 0 reszty 1

Stąd wynika, że liczba 98 w systemie ósemkowym zapisana jest jako 142 (bo 18^2 + 48^1 + 2*8^0 = 64 + 32 + 2 = 98).

system ósemkowy na dziesiętny
system ósemkowy na dziesiętny

System dziesiętny – czym jest i gdzie się go stosuje

Dziesiętny system to najbardziej powszechny system liczbowy stosowany w codziennym życiu. Jest to system pozycyjny, w którym każda cyfra reprezentowana jest przez jedną z dziesięciu możliwych wartości (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). Zapis liczby odbywa się poprzez kolejne umieszczanie tych cyfr w kolejnych pozycjach.

Na przykład liczba 357 w systemie dziesiętnym oznacza, że mamy trzysta pięćdziesiąt siedem jedności.

System dziesiętny stosowany jest w codziennym życiu do zapisu liczb, np. w systemach bankowych, księgowości, handlu, naukowych obliczeniach. Używa się go także w większości urządzeń elektronicznych, takich jak kalkulatory czy komputery. Wiele dziedzin nauki, takich jak matematyka, fizyka, chemia i ekonomia, korzysta z systemu dziesiętnego w swoich obliczeniach i analizach.

Jak przeliczyć system ósemkowy na dziesiętny

Aby przeliczyć system ósemkowy na dziesiętny, najpierw musimy zrozumieć, jak działają oba systemy. Żeby więc przeliczyć liczbę zapisaną w systemie ósemkowym na system dziesiętny, należy pomnożyć każdą cyfrę przez odpowiednią potęgę liczby 8, a następnie dodać wyniki.

Na przykład, aby przeliczyć liczbę ósemkową 634 na system dziesiętny, należy wykonać następujące kroki:

  1. Zapisz liczbę w postaci sumy iloczynów cyfr i odpowiednich potęg liczby 8. Dla liczby 634 otrzymujemy:

6 * 8^2 + 3 * 8^1 + 4 * 8^0

  1. Oblicz wartości potęg liczby 8:

8^2 = 64 8^1 = 8 8^0 = 1

  1. Podstaw wartości potęg do wzoru i wykonaj obliczenia:

6 * 64 + 3 * 8 + 4 * 1 = 384 + 24 + 4 = 412

Stąd wynika, że liczba ósemkowa 634 w systemie dziesiętnym wynosi 412.

Redakcja gzm.org.pl