Jakie są koszty ślubu cywilnego?

Decyzja o zawarciu związku małżeńskiego to jeden z najważniejszych momentów w życiu. Wybór między ślubem cywilnym a kościelnym to jedno, ale jakie są rzeczywiste koszty takiego wydarzenia? Przedstawiamy dokładną analizę, która odpowie na pytanie: ile kosztuje ślub cywilny.

Zasady małżeństwa cywilnego

Zawarcie związku małżeńskiego w formie cywilnej odbywa się w Urzędzie Stanu Cywilnego i ma przede wszystkim konsekwencje prawne. Dwoje ludzi staje się prawnie uznawaną rodziną, co przynosi ze sobą nowe przywileje i obowiązki.

Kto może zawrzeć związek małżeński?

Związek małżeński w formie cywilnej może być zawarty przez dwie osoby, które spełniają określone warunki. Muszą być pełnoletni, nie mogą być w żadnym innym związku małżeńskim, nie mogą być ze sobą spokrewnieni ani spowinowaceni w linii prostej. W przypadku osób posiadających choroby psychiczne lub niedorozwój umysłowy, wymagana jest odpowiednia zgodę sądu.

Kiedy urząd nie pozwoli na zawarcie związku małżeńskiego?

Istnieją pewne okoliczności, w których urząd nie zgodzi się na zawarcie małżeństwa cywilnego. Takim przypadkiem są osoby całkowicie ubezwłasnowolnione.

Czy musimy wziąć ślub w Urzędzie w naszym mieście?

Nie, nie ma takiego wymogu. Ślub cywilny może być udzielony w dowolnym urzędzie stanu cywilnego. Jeżeli planujesz ślub w innym miejscu niż USC, na przykład w plenerze, powinieneś zgłosić się do urzędu najbliższego wybranemu miejscu.

Ile kosztuje ślub cywilny?

Koszt ślubu cywilnego w urzędzie

Udzielenie ślubu cywilnego w urzędzie jest bezpłatne. Jednak za sporządzenie aktu małżeństwa pobierana jest stała opłata skarbowa, która wynosi 84 zł. Opłatę można uiścić na miejscu, przy pierwszej wizycie w urzędzie, lub przelewem na konto urzędu.

Koszt ślubu cywilnego w plenerze

Jeżeli planujesz ślub w plenerze, należy doliczyć dodatkową opłatę w wysokości 1000 zł. Jeżeli jednak ślub odbywa się poza urzędem z powodu zagrożenia życia lub zdrowia, lub z powodu ograniczenia wolności, dodatkowa opłata nie jest pobierana.

Gdzie złożyć wniosek o ślub cywilny?

Wniosek o zawarcie związku małżeńskiego składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego. Do wniosku należy dołączyć dokumenty tożsamości, dowód opłaty skarbowej, zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa (jeżeli jest to wymagane), a także odpowiednik aktu urodzenia, jeżeli nie posiadasz polskich aktów stanu cywilnego.

Dodatkowe koszty ślubu cywilnego

Do kosztów ślubu cywilnego należy doliczyć również opłatę za oprawę muzyczną, która w zależności od urzędu może wynosić od 50 do 200 zł. Jeśli partner jest obcokrajowcem, będzie mu potrzebne zaświadczenie z kraju pochodzenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa. Jeżeli nie mówi po polsku, wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego, co może kosztować około 200 zł.

Ile kosztuje ślub kościelny?

Ze ślubem kościelnym wiążą się dodatkowe koszty. W niektórych parafiach ceremonia ślubna ma określony cennik, w innych kościołach przyjmuje się „co łaska”. Zazwyczaj młodzi składają ofiarę w wysokości od 200 do 500 zł.

Dodatkowe koszty ślubu cywilnego i kościelnego

Do kosztów ślubu należy doliczyć również opłatę za fotografa. Cena za sesje zdjęciową w urzędzie stanu cywilnego bez dodatkowych zdjęć w plenerze to wydatek w granicach 500 – 1000 zł. Jeżeli zamawia się pakiet z dodatkowymi zdjęciami, cena usługi fotografa może wzrosnąć do kilku tysięcy złotych. Dodatkowo, trzeba uwzględnić koszt wynajęcia samochodu, który zawiezie nowożeńców do kościoła lub USC, a następnie na przyjęcie weselne. Nie można zapomnieć również o kosztach ubrań, kwiatów itd.

Pamiętaj, że planowanie ślubu to nie tylko kwestia kosztów, ale również emocji i wspomnień, które pozostają na całe życie. Zdecydowanie warto zainwestować w ten wyjątkowy dzień.

Redakcja gzm.org.pl