Jak obliczyć medianę i co oznacza ta wartość?

Mediana to jedna z podstawowych miar statystycznych, która znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach życia. Jest to wartość, która dzieli uporządkowany zbiór danych na dwie równe części. Oznacza to, że po jednej stronie mediany znajdują się wszystkie wartości mniejsze od niej, a po drugiej – wszystkie większe. W artykule przedstawimy prosty sposób, jak obliczyć medianę, oraz omówimy, co oznacza ta wartość i jakie ma znaczenie dla analizy danych. Słowem kluczowym artykułu jest „jak obliczyć medianę”, który pozwoli czytelnikom poznać praktyczne wskazówki dotyczące tego, jak wyznaczyć tę miarę statystyczną w prosty sposób.

Definicja mediany i jej rola w statystyce

W statystyce, mediana to wartość środkowa w zestawie danych uporządkowanych według wielkości. Oznacza to, że połowa danych jest mniejsza, a połowa większa niż mediana. W przypadku zestawu liczb parzystych, mediana to średnia arytmetyczna dwóch liczb środkowych. Mediana jest używana do określenia centralnej tendencji danych i jest mniej podatna na wartości skrajne niż średnia arytmetyczna. Aby obliczyć medianę, należy uporządkować dane i wyznaczyć wartość środkową. W przypadku nieparzystej liczby danych, mediana jest wartością znajdującą się dokładnie w środku zestawu. Natomiast w przypadku liczby danych parzystej, mediana jest średnią arytmetyczną dwóch wartości środkowych.

Jak obliczyć medianę z danego zbioru danych?

Medianą jest wartość środkowa w danym zbiorze danych, która dzieli zbiór na dwie równe części. Aby obliczyć medianę, należy najpierw uporządkować dane od najmniejszej do największej wartości. Następnie, w zależności od parzystości ilości elementów w zbiorze, należy wyznaczyć wartość środkową (średnią arytmetyczną) dla dwóch wartości środkowych lub po prostu wyznaczyć wartość środkową dla pojedynczej wartości. Przykładowo, jeśli mamy zbiór danych: 1, 2, 3, 4, 5, to wartością mediany będzie 3, ponieważ dzieli ona zbiór na dwie równe części: 1, 2, 3 oraz 4, 5. Natomiast dla zbioru danych: 1, 2, 3, 4, 5, 6, wartością mediany będzie 3,5, ponieważ jest to średnia arytmetyczna dwóch wartości środkowych: 3 i 4. Obliczenie mediany jest szczególnie przydatne w przypadku analizy danych, ponieważ pozwala na określenie wartości centralnej w danym zbiorze.

Przykłady obliczania mediany krok po kroku

Obliczanie mediany to prosta operacja matematyczna, która pozwala na określenie wartości środkowej w zbiorze danych. Aby obliczyć medianę, należy najpierw uporządkować dane rosnąco lub malejąco. Następnie, w przypadku parzystej liczby elementów, medianą jest średnia arytmetyczna dwóch środkowych wartości. W przypadku nieparzystej liczby elementów, medianą jest wartość środkowa. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów krok po kroku:

 • Przykład 1: Zbiór danych – 2, 5, 7, 10, 15
  Dane Uporządkowanie
  2, 5, 7, 10, 15 2, 5, 7, 10, 15
  Medianą jest 7.
 • Przykład 2: Zbiór danych – 3, 6, 8, 12
  Dane Uporządkowanie
  3, 6, 8, 12 3, 6, 8, 12
  Medianą jest średnia arytmetyczna 6 i 8, czyli 7.

Obliczanie mediany jest przydatne w wielu dziedzinach, m.in. statystyce, finansach, czy medycynie. Pozwala na określenie wartości środkowej, która jest mniej wrażliwa na wartości skrajne niż średnia arytmetyczna. Dzięki temu, medianę często stosuje się w przypadku analizy danych, które zawierają wartości odstające lub szum.

Kiedy warto używać mediany zamiast średniej?

Jeśli chcesz uzyskać dokładniejsze informacje o rozkładzie zbioru danych, zastosuj medianę zamiast średniej arytmetycznej. Średnia może być zaburzona przez wartości skrajne lub odstające, co wpływa na interpretację wyniku. Z kolei mediana jest odporna na wartości skrajne i lepiej odzwierciedla typowy element zbioru. Aby obliczyć medianę, należy posortować zbiór danych rosnąco lub malejąco i wybrać wartość środkową. W przypadku, gdy liczba elementów jest parzysta, wybieramy średnią arytmetyczną dwóch wartości środkowych. Dzięki temu otrzymujemy wartość reprezentatywną dla całego zbioru danych.

Inne miary poza medianą i średnią: kwartyle, odchylenie standardowe, moda

Kiedy mówimy o miarach tendencji centralnej, zazwyczaj od razu nasuwa się na myśl średnia arytmetyczna oraz mediana. Ale warto wiedzieć, że istnieje wiele innych miar, które pozwalają nam lepiej zrozumieć rozkład naszych danych. Jedną z takich miar są kwartyle – dzielą one zbiór danych na cztery równe części, dzięki czemu możemy łatwiej określić, jakie wartości należą do danego przedziału. Kolejną miarą jest odchylenie standardowe, które informuje nas o tym, jak bardzo wartości naszych danych różnią się od średniej. Im większe odchylenie standardowe, tym większa zmienność naszych danych. Ostatnią omawianą miarą jest moda, czyli wartość, która występuje najczęściej w naszym zbiorze danych.

Jeśli chodzi o obliczanie mediany, warto pamiętać, że jest to wartość, która dzieli zbiór danych na dwie równe części. Aby ją obliczyć, należy posortować wartości w zbiorze rosnąco lub malejąco i wybrać wartość środkową. W przypadku, gdy zbiór danych ma parzystą liczbę elementów, należy zsumować dwie środkowe wartości i podzielić przez 2.

Przykładowe dane 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90
Posortowane dane 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90
Mediana 60

Obliczanie mediany to podstawowa umiejętność, która przydaje się w wielu dziedzinach życia – od statystyki po finanse czy nauki społeczne. Dzięki temu, że znamy inne miary poza średnią i medianą, możemy jeszcze lepiej analizować nasze dane i wyciągać z nich ciekawe wnioski.

Jak obliczyć medianę – FAQ

Jak obliczyć medianę i kiedy warto z niej korzystać?

Mediana to wartość środkowa w uporządkowanym zbiorze danych. Korzysta się z niej, gdy chcemy uzyskać miarę tendencji centralnej, która nie jest wrażliwa na wartości skrajne.

Jak obliczyć medianę dla danego zbioru liczb?

Mediana dla danego zbioru liczb to wartość, która dzieli zbiór na dwie równe części, czyli połowę liczb jest mniejsza od niej, a połowa większa.

Jak obliczyć medianę dla nieparzystej liczby elementów w zbiorze liczb?

Mediana dla nieparzystej liczby elementów w zbiorze liczb jest wyznaczana poprzez znalezienie wartości środkowej w uporządkowanym ciągu liczb.

Redakcja gzm.org.pl