Ochrona własności intelektualnej — jak o nią zadbać?

Własność intelektualna — pojęcia to odnosi się do wszelkich wytworów ludzkiego umysłu i jego inwencji. Mowa tu o utworach literackich, artystycznych, czy też wynalazkach. Własność intelektualna obejmuje prawo autorskie i własność przemysłową. W jaki sposób możesz chronić własność intelektualną? Na co powinieneś zwrócić uwagę?

Słów kilka o własności intelektualnej

Aby wskazać sposoby ochrony własności intelektualnej, warto w pierwszej kolejności zapoznać się z samym pojęciem. Jak nazwa wskazuje, własność ta obejmuje każdy wytwór ludzkiego rozumu i wyobraźni. Ich wartość tkwi w aspekcie niematerialnym. Własność intelektualną możemy podzielić na trzy kategorie. Jest to:

  • prawo autorskie — utwory i przedmioty praw pokrewnych,
  • własność przemysłowa — wynalazki, znaki towarowe, wzory użytkowe i przemysłowe, bazy danych, nowe odmiany roślin czy oznaczenia przedsiębiorstw,
  • know-how — poufne informacje gospodarcze, techniczne, organizacyjne oraz technologiczne.

Warto zapoznać się z prawem własności intelektualnej. Ta obszerna dziedzina nie powinna być ignorowana przez żadnego przedsiębiorcę. Pozwoli się zabezpieczyć i uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, takich jak, chociażby kradzież własności intelektualnej.

Ochrona własności intelektualnej — co musisz wiedzieć?

Wyróżnić możemy wiele sposobów ochrony własności intelektualnej. Jest to przede wszystkim prawo autorskie. Utwór podlega automatycznej ochronie od momentu jego powstania. Jeśli więc zacznie z niego korzystać osoba, która nie jest do tego uprawniona — autor ma prawo dochodzić swoich roszczeń.

Wśród kolejnych metod wyróżniamy patenty i prawa ochronne. Urząd Patentowy udziela patentów na wynalazki oraz praw ochronnych na wzory użytkowe. Jeśli zależy Ci na tego typu ochronie, w pierwszej kolejności sprawdź, czy dany wzór lub wynalazek może być chroniony oraz, czy nie zostały naruszone prawa wyłączne. Aby uzyskać patent lub prawa ochronne niezbędne jest złożenie odpowiedniego wniosku do Urzędu Patentowego. Równie popularnymi metodami ochrony jest tajemnica przedsiębiorstwa oraz ochrona wzorów przemysłowych i znaków towarowych.

Zainteresował Cię ten temat? Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://www.tgc.eu/specjalizacje/prawo-pracy.

Redakcja gzm.org.pl