Jakie wymogi musi spełnić kandydat na stanowisko ochroniarza?

Najważniejszymi zadaniami ochroniarza jest dbanie o bezpieczeństwo osób oraz mienia. To odpowiedzialne wyzwania, które wymagają od pracownika pewnych umiejętności oraz znajomości przepisów prawnych. Aby zostać profesjonalnym pracownikiem agencji ochrony, należy spełniać kilka warunków – przedstawimy je w tym artykule.

Czym zajmuje się pracownik ochrony?

Na początku omówimy, co wchodzi w zakres obowiązków pracowników ochrony zatrudnianych do zabezpieczenia obiektów oraz inwestycji i wydarzeń. Wymienia się tutaj patrolowanie i kontrolowanie pomieszczeń oraz terenu należącego do obiektu, wykrywanie zagrożeń i przeciwdziałanie niebezpiecznym sytuacjom. Do tego dochodzi kontrola ruchu osobowego i towarowego – z usługi korzystają m.in. zakłady produkcyjne, centra logistyczne, ale też instytucje finansowe oraz placówki edukacyjne. Ochrona fizyczna jest niezbędna na imprezach masowych, na których pracownicy agencji świadczą usługi ochroniarskie z zakresu zabezpieczenia osób i mienia, przeciwdziałają aktom wandalizmu, zapobiegają bójkom i chronią wizerunek organizatora.

W sytuacjach kryzysowych to właśnie ochrona obiektu kontaktuje się ze służbami porządkowymi oraz wspiera ich działanie. Usługi ochrony polegają także na obsłudze monitoringu wizyjnego oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych znajdujących się w obiektach. Do zakresu obowiązków należy również tworzenie raportów ze zdarzeń – w tym celu pracownik agencji ochrony korzysta z przydatnych aplikacji. 

Nieco inaczej wygląda praca ochroniarza konwojującego gotówkę lub przydzielonego do grupy interwencyjnej. W tym przypadku agencja ochrony wymaga od swojego pracownika posiadania licencji, co wiąże się z dodatkowymi uprawnieniami. Agencja Ochrony Impel do swojego zespołu zatrudnia zarówno kwalifikowanych i doświadczonych ochroniarzy, jak i osoby bez licencji. Dzięki temu może zapewnić swoim klientom usługi ochroniarskie dopasowane do potrzeb.

Profil kandydata na stanowisko licencjonowanego ochroniarza

Kandydat na ochroniarza musi być pełnoletni, nie może być skazany prawomocnym wyrokiem i musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Do tego powinien mieć nienaganną opinię, duże zdolności interpersonalne, umiejętność radzenia sobie w kryzysowych i w stresujących sytuacjach.

Kwalifikowany pracownik agencji ochrony jest przygotowany do pełnienia odpowiedzialnych funkcji – zwykle może pochwalić się dużym doświadczeniem, wcześniejszą pracą w służbach mundurowych, ukończonym kursem lub szkołą o profilu związanym z bezpieczeństwem. Na specjalistycznym kursie dla pracowników ochrony kursant zdobywa podstawy prawa, uczy się udzielać pierwszej pomocy oraz zarządzać tłumem i posługiwać się bronią palną. Kurs kończy się uzyskaniem licencji ochroniarza i wpisaniem na listę kwalifikowanych pracowników ochrony.

Pracownik z licencją ma większe uprawnienia niż zwykły ochroniarz – może np. stosować środki przymusu bezpośredniego. Zakres jego obowiązków również jest większy – wykwalifikowani pracownicy świadczą usługi ochrony np. w konwojach lub w grupach interwencyjnych, gdzie często są narażeni na niebezpieczne sytuacje.

Redakcja gzm.org.pl