Jak obliczyć dochód do becikowego?

Becikowe to jednorazowe świadczenie finansowe, które przysługuje rodzinom z okazji narodzin dziecka. Jest to wsparcie, które ma na celu złagodzenie wydatków związanych z powiększeniem rodziny. Możliwość otrzymania becikowego jest jednak związana z konkretnymi wymogami, które muszą być spełnione. Wśród tych wymogów znajduje się kryterium dochodowe. W tym artykule pomożemy Ci zrozumieć, jak obliczyć dochód na becikowe.

Becikowe: co to jest?

Becikowe, znane również jako jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, to świadczenie wynoszące 1000 zł. Wypłacane jest ono przez miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej. Osoby, które mogą ubiegać się o becikowe to:

 • matka lub ojciec dziecka;
 • opiekun prawny dziecka;
 • opiekun faktyczny dziecka;

Pod warunkiem, że są obywatelami Polski i mieszkają w Polsce lub są cudzoziemcami mieszkającymi na terenie Polski i spełniają dodatkowe warunki.

Kto może otrzymać becikowe?

Aby otrzymać becikowe, musisz spełniać pewne kryteria. Najważniejszym z nich jest kryterium dochodowe. Oznacza to, że musisz zarabiać poniżej określonego limitu, aby kwalifikować się do otrzymania becikowego. Limit ten wynosi 1922 zł netto na członka rodziny.

Jak obliczyć dochód na becikowe?

Obliczenie dochodu na becikowe nie jest skomplikowane. Musisz po prostu odjąć od Twojego dochodu brutto wszelkie koszty uzyskania przychodów, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz podatek należny. Otrzymaną wartość należy następnie podzielić przez 12 miesięcy oraz przez liczbę członków rodziny, włączając w to nowo narodzone dziecko.

Jakie dokumenty są potrzebne do otrzymania becikowego?

Przy składaniu wniosku o becikowe, musisz dostarczyć kilka konkretnych dokumentów. Do tych dokumentów należą:

 • Wypełniony wniosek o becikowe;
 • Zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży;
 • Akty urodzenia dzieci będących w rodzinie;
 • Dowód tożsamości, na przykład dowód osobisty albo paszport;
 • Dokument potwierdzający datę przysposobienia dziecka, datę objęcia dziecka opieką prawną lub faktyczną;
 • Zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach każdego pełnoletniego członka rodziny lub własne oświadczenie w tej sprawie;
 • Oświadczenie o wysokości faktycznie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne;
 • Oświadczenie, że na dziecko nie zostało już pobrane becikowe.

Jak złożyć wniosek o becikowe?

Wniosek o becikowe można złożyć na kilka sposobów. Możesz to zrobić przez internet, za pośrednictwem strony internetowej empatia.mpips.gov.pl, lub osobiście, składając wniosek w siedzibie PCŚ. Możesz również skorzystać z usług poczty, wysyłając wniosek pocztą.

Kiedy otrzymam becikowe?

Termin wypłaty becikowego zależy od momentu złożenia wszystkich wymaganych dokumentów. Jeżeli złożysz wniosek oraz wszystkie potrzebne dokumenty do 10. dnia miesiąca, becikowe powinno zostać wypłacone do końca tego samego miesiąca. Jeżeli złożysz dokumenty po 10. dniu miesiąca, becikowe powinno zostać wypłacone do końca następnego miesiąca.

Co jeśli wniosek o becikowe zostanie odrzucony?

Jeżeli Twój wniosek o becikowe zostanie odrzucony, masz prawo do odwołania. Odwołanie musisz złożyć w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji odrzucającej. Możesz to zrobić osobiście lub wysłać odwołanie pocztą do instytucji, w której składałeś wniosek o becikowe.

Podsumowanie

Becikowe to jednorazowe świadczenie, które może pomóc Ci pokryć koszty związane z narodzinami dziecka. Aby otrzymać becikowe, musisz spełniać konkretne kryteria, w tym kryterium dochodowe. Mam nadzieję, że ten artykuł pomógł Ci zrozumieć, jak obliczyć dochód na becikowe i jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o becikowe.

Redakcja gzm.org.pl