Co oznacza bmi i jak obliczyć ten wskaźnik dla dzieci i dorosłych?

Wskaźnik BMI to jeden z najpopularniejszych sposobów oceny naszej wagi i kondycji fizycznej. BMI (Body Mass Index) – czyli wskaźnik masy ciała u dorosłych – oblicza się w prosty sposób, z którym poradzi sobie każdy. Ważne jest, aby pamiętać, że wartość te nie są jedynym sposobem na ocenę wagi, a jedynie jednym z narzędzi. Warto o niej jednak wiedzieć, aby móc odpowiednio kontrolować nasze ciało. Dowiedz się co oznacza bmi i jak obliczyć ten wskaźnik dla dzieci i dorosłych.

Co oznacza BMI?

BMI to skrót od „Body Mass Index” lub „Wskaźnik Masy Ciała”. Jest to wartość liczona na podstawie wagi i wzrostu osoby, która pozwala na określenie, czy dana osoba ma optymalną masę ciała, czy też jest zbyt chuda lub za gruba. Wartość BMI pozwala na sklasyfikowanie osoby do jednej z trzech kategorii – niedowaga, prawidłowa masa ciała oraz nadwaga lub otyłość. BMI jest jednym z najpopularniejszych wskaźników stosowanych przez lekarzy, trenerów personalnych i dietetyków. Pozwala on na szybką ocenę stanu zdrowia osoby. Mimo to, warto pamiętać, że wartość BMI nie jest jedynym wyznacznikiem dobrego zdrowia i nie uwzględnia takich czynników jak masa mięśniowa, proporcje mięśni do tłuszczu czy stan zdrowia ogólnego.

Jak obliczyć BMI dziecka?

Aby obliczyć BMI u dziecka, najpierw należy wiedzieć, jaki jest wzrost i waga dziecka. Następnie należy skorzystać z wzoru: waga (w kilogramach) / (wzrost w metrach) ^2. Na przykład, jeśli dziecko waży 30 kg i ma wzrost 1,4 metra, wzór będzie wyglądał ​​następująco: 30 / (1,4) ^2 = 15,3. Otrzymana wartość jest wartością BMI dziecka. Aby sprawdzić, czy mamy do czynienia z nadwagą, niedowagą czy właściwą wagą, należy porównać wynik z tabelą dla dzieci i porównać go z przedziałami wagowymi. Warto jednak pamiętać, że BMI jest tylko jednym wskaźnikiem i aby dokładniej ocenić wagę dziecka, należy skonsultować się z lekarzem.

Jak obliczyć wskaźnik dla dorosłego człowieka

Co oznacza bmi

Wskaźnik BMI (Body Mass Index) jest powszechnie stosowanym narzędziem do oceny masy ciała. Wskazuje, czy dana osoba jest niedowagą, ma prawidłową wagę, nadwagę czy otyłość. Aby obliczyć BMI, należy podzielić wagę w kilogramach przez wzrost w metrach podniesiony do kwadratu. Na przykład, jeśli osoba waży 70 kg i ma 1,75 metra wzrostu, wzór będzie wyglądał następująco: 70/(1,75 x 1,75) = 22,86. Otrzymana wartość oznacza, że ​​osoba ma prawidłową wagę zgodną z normami medycznymi (18,5-24,9). W przypadku wyniku powyżej 24,9 może to świadczyć o nadwadze lub otyłości, a wynik poniżej 18,5 wskazuje na niedowagę. Ważne jest jednak, aby pamiętać, że diagnoza stanu zdrowia powinna być zawsze monitorowana przez lekarza. Warto kontrolować swoją wagę, aby utrzymać zdrowie i witalność, ponieważ zarówno otyłość, jak i niedowaga mogą być niebezpieczne dla organizmu. 

Redakcja gzm.org.pl