Nasz profil na Facebooku Biuletyn Informacji Publicznej English Deutsch English English

Komunikacja

System komunikacji publicznej w Metropolii "Silesia" składa się z kolei regionalnej, sieci tramwajowej i trolejbusowej oraz komunikacji autobusowej. Codziennie korzysta z niego 1,2 mln pasażerów.

Komunalny Związek Komunikacyjny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego został powołany w 1991 roku przez część samorządów województwa katowickiego w celu wspólnego zaspokajania potrzeb gmin członkowskich w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Podstawowym celem KZK GOP jest efektywne świadczenie usług komunikacyjnych dla mieszkańców Metropolii Silesia. KZK GOP zleca i finansuje obsługę 273 linii autobusowych oraz 35 linii tramwajowych, przewożąc rocznie ponad 300 mln pasażerów. Obecnie Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego skupia 27 gmin, organizując na ich terenie komunikację z miejscowościami ościennymi. Korzystając z komunikacji organizowanej przez KZK GOP, pasażer może dotrzeć również do miejscowości, które do związku nie należą, takimi przykładami są np. Tychy czy Mikołów. Zasięg działania Związku obejmuje prawie całą aglomerację katowicką i niektóre obszary z nią sąsiadujące - teren o powierzchni 1,7 tys. km2, zamieszkany przez prawie 2 miliony osób. Z transportu publicznego organizowanego przez Związek codziennie korzysta milion pasażerów - stanowi to 48-procentowy udział w ruchu.

Tramwaje Śląskie S.A.
Firma powstała na skutek komercjalizacji państwowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Tramwajowej w Katowicach, działalność rozpoczęła 1 stycznia 2003 r. Prowadzi przewozy tramwajowe na 34 liniach tramwajowych kursujących na obszarze 13 miast Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Zajmuje się modernizacją infrastruktury torowej i taboru.

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach został utworzony w roku 1996, jego celem jest organizowanie komunikacji zbiorowej na terenie miasta Tychy oraz 7 przyległych gmin. Zakład rocznie przewozi ok. 30 mln pasażerów. Na terenie Tychów oraz okolicznych gmin operuje 5 linii trolejbusowych oraz 40 linii autobusowych. Głównym celem powołania MZK było wprowadzenie do komunikacji miejskiej konkurencji gwarantującej obniżenie kosztów i poprawę jakości usług.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Jaworznie funkcjonuje od roku 1957, obecnie jest to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. PKM świadczy swoje usługi na terenie miasta Jaworzno, zapewniając swoim mieszkańcom połączenia z okolicznymi miastami.

Układ kluczowych dróg Metropolii "Silesia" pozwala na sprawne przemieszczanie się. Podstawową osią komunikacyjną jest autostrada A4 (Kraków – Katowice – Gliwice – Wrocław), będąca elementem europejskiego korytarza transportowego Drezno – Katowice – Lwów. Po ukończeniu budowy śląskiego odcinka autostrady A1 (europejski korytarz transportowy Gdańsk – granica polsko – czeska - Brno) Metropolia uzyskała zachodnią obwodnicę. Dzięki temu pod Gliwicami powstało ważne skrzyżowanie autostradowe A1 i A4. Wschodnią obwodnicę stanowi istniejący odcinek drogi S1 (Lotnisko Pyrzowice – Tychy – Cieszyn). Wewnętrzną osią drogową jest. Drogowa Trasa Średnicowa, która przebiegając przez centra miast łączyć będzie Gliwice – Katowice – Mysłowice/Dąbrowę Górniczą. Obecnie istniejący odcinek Katowice – Chorzów – Świętochłowice - Ruda Śląska - Zabrze znacząco przyczynił się do usprawnienia komunikacji pomiędzy tymi miastami.

© Metropolia "Silesia" 2014

(32)2530425biuro@gzm.org.pl

40-053 Katowice, ul. Barbary 21a