Nasz profil na Facebooku Biuletyn Informacji Publicznej English Deutsch English English

Inwestuj w Metropolii Silesia

Górnośląski Związek Metropolitalny otrzymał pozytywną ocenę wniosku i zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa (uchwała 3183/99/IV/2011), uzyskał 22 listopada 2011 dofinansowanie projektu „Inwestuj w Metropolii Silesia” w ramach konkursu nr 01.01.02-109/11, Poddziałania 1.1.2 Promocja Inwestycyjna, Priorytet I – Badania i rozwój technologiczny (B+R) innowacje i przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

W ramach projektu zaplanowano udział w targach inwestycyjnych Expo Real w Monachium w roku 2012 oraz 2013, stworzenie oferty inwestycyjnej w wersji multimedialnej (złożonej z oferowanych 97 działek 13 miast GZM) oraz produkcję materiałów promocyjnych. Całkowita wartość projektu to 950 000 PLN, z czego 85% czyli 807 500 PLN stanowi dofinansowanie RPO.

© Metropolia "Silesia" 2014

(32)2530425biuro@gzm.org.pl

40-053 Katowice, ul. Barbary 21a