Nasz profil na Facebooku Biuletyn Informacji Publicznej English Deutsch English English

Niemieckie doświadczenia

Na zaproszenie zarządu Regionalverband Ruhr (RVR) przedstawiciele Górnośląskiego Związku Metropolitalnego odwiedzili Zagłębie Ruhry w Niemczech.

Na zaproszenie zarządu Regionalverband Ruhr (RVR) przedstawiciele Górnośląskiego Związku Metropolitalnego odwiedzili Zagłębie Ruhry w Niemczech. W programie wizyty gospodarze przedstawili ciekawe projekty z dziedziny rewitalizacji obiektów poprzemysłowych: koksownię Hansa oraz browary U w Dortmundzie (wchodzące w skład niemieckiego odpowiednika śląskiego Szlaku Zabytków Techniki), park Phoenix nad jeziorem z planowaną zabudowa mieszkalną w okolicach Dortmundu, a także omówili aplikację Zagłębia Ruhry w sprawie wpisania całego regionu na listę dziedzictwa UNESCO.

Goście z Polski, dr Adam Baron, dyrektor biura GZM oraz Dr hab. Mirosław Nakonieczny,  Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Współpracy z Otoczeniem i Promocji Uniwersytetu Śląskiego brali udział także w konferencji poświęconej metropolii opartej na wiedzy i innowacji, a także spotkali się z przedstawicielami Uniwersyteckiej Koalicji Metropolii Ruhry w celu omówienia przyszłej współpracy między Metropolią Silesia i Metropolią Ruhry. Koalicja składa się z trzech największych uniwersytetów Zagłębia Ruhry : Bochum, Dortmund i Duisburg-Essen , które połączyły swoje siły w celu realizacji nowoczesnych badań, prowadzenia dydaktyki na najwyższym poziomie oraz zapewnienia najlepszych usług akademickich.  

Regionalverband Ruhr jest najstarszym związkiem międzygminnym w Niemczech z datą założenia opiewającą na rok 1920. Dziś jest nowoczesną instytucją, świadczącą usługi dla prawie 5,4 mln obywateli.  Główne zadania związku to tworzenie planów zagospodarowania przestrzennego, zarządzanie parkiem krajobrazowym Emschy i zabytkami kultury przemysłowej, a także opieka i rozbudowa terenów zielonych, wspieranie rodzimej gospodarki i marketing regionu, również poprzez wsparcie turystyki.

© Metropolia "Silesia" 2014

(32)2530425biuro@gzm.org.pl

40-053 Katowice, ul. Barbary 21a