Nasz profil na Facebooku Biuletyn Informacji Publicznej English Deutsch English English

Partnerstwo i współpraca

Business Hub Silesia

Śląskie i Zagłębiowskie miasta wciąż są najbardziej atrakcyjnym regionem dla inwestorów. Ale z każdym rokiem ta atrakcyjność maleje – zwraca uwagę w raporcie dotyczącym atrakcyjności inwestycyjnej poszczególnych regionów Polski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. To co przez lata było ich ogromnym atutem – tania siła robocza i doskonała sieć połączeń komunikacyjnych – powoli przestaje być atutem. O atrakcyjności inwestycyjnej Metropolii „Silesia” rozmawiali dziś uczestnicy konferencji zorganizowanej przez Górnośląski Związek Metropolitalny.

Metropolia w Madrycie

Po Cannes i Monachium czas na Madryt. Delegacja prezydentów miast Metropolii „Silesia” promowała region podczas zakończonych wczoraj targów inwestycyjnych odbywających się w Madrycie. Gospodarze śląskich i zagłębiowskich miast przedstawili ofertę inwestycyjną Metropolii „Silesia” oraz spotkali się z przedstawicielami metropolii madryckiej.

EKG 2012 - Inwestycje komunalne

Czekają nas chude lata – mówili dziś zgodnie uczestnicy panelu dyskusyjnego poświęconego inwestycjom komunalnym. Ich zdaniem nowy budżet Unii Europejskiej raczej nie będzie sprzyjał inwestycjom komunalnym. O tym, czy samorządy mają w Polsce odpowiednie warunki do finansowania inwestycji mówili uczestnicy jednego z pierwszych paneli zorganizowanych w ramach rozpoczętego dziś IV Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

EKG 2012 - Własność w samorządach

Po co samorządom własność? – tym trochę prowokacyjnym pytaniem Robert Gwiazdowski z Centrum im. Adama Smitha rozpoczął jeden z ostatnich paneli kończącego się dziś IV Europejskiego Kongresu Gospodarczego. – Potrzebujemy własności m.in. po to, by zamortyzować nieodpowiedzialne działania polityków, którzy zmieniając prawo dotyczące gmin, nie przejmują się konsekwencjami swoich działań – odpowiadali zgodnie prezydenci Tarnowa, Ryszard Ścigała, Gliwic, Zygmunt Frankiewcz i Bytomia, Piotr Koj.

EKG 2012 - Finanse samorządów

Problemem polskich samorządów nie jest zbyt duże ich zadłużenie, lecz brak stabilnych dochodów – przekonywał dziś uczestników IV Europejskiego Kongresu Gospodarczego, prezydent Poznania, Ryszard Grobelny. W drugim dniu Kongresu jego uczestnicy rozmawiali m.in. o finansach samorządów.

EKG 2012 - Budżety samorządów wobec ograniczonych wpływów

Ograniczanie wydatków bieżących oraz zwiększanie przychodów z tytułu podatków – to pomysły samorządów na ratowanie swoich finansów. Podczas kolejnego panelu poświęconego samorządom prezydenci miast, uczestniczący w IV Europejskim Kongresie Gospodarczym, przedstawili więcej pomysłów na pogarszającą się ich sytuację finansową.

EKG 2012 - Metropolie w Polsce

- Chcemy wprowadzić ogólnopolskie zmiany prawne, które pozwolą tworzyć obszary metropolitalne. Chcemy szerokiej i szczegółowej debaty na ten temat – mówiła dziś w Katowicach wiceminister administracji i cyfryzacji, Magdalena Wilamowska. – To bardzo złe rozwiązanie dla śląskich i zagłębiowskich miast – odpowiadał prof. Bogdan Dolnicki, autor projektu ustawy o powiecie metropolitalnym. Zwolennicy metropolii, jak i przeciwnicy rozmawiali dziś ze sobą podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w ramach panelu „Metropolie w Polsce”.

Na Kongresie o odpadach

Śląska spalarnia odpadów komunalnych powstanie najprawdopodobniej w formule koncesji dla prywatnego partnera, wyłonionego w przetargu - poinformował we wtorek szef przygotowującego projekt spalarni Górnośląskiego Związku Metropolitalnego (GZM), Dawid Kostempski.

Wkróce decyzja w sprawie zakładu utylizacji odpadów

Górnośląski Związek Metropolitalny nie rezygnuje z budowy zakładu utylizacji odpadów na terenie metropolii. „Musimy rozważyć, czy projekt ten będziemy realizować w oparciu o system koncesyjny, czy też w formule partnerstwa publiczno-prywatnego” – podkreśla przewodniczący GZM Dawid Kostempski . O wyborze jednego z wariantów przedstawiciele miast tworzących związek zdecydują podczas obrad zgromadzenia GZM, które odbędzie się 21 czerwca br.

Metropolia

Sporym zainteresowaniem cieszy się stoisko Metropolii „Silesia” na targach inwestycyjnych Expo Real 2011 w Monachium. W pierwszym dniu imprezy ekspozycję 14 śląskich miast odwiedziło około 1 tysiąca osób. Metropolia „Silesia” prezentuje na targach kompleksową ofertę inwestycyjną 12 z 14 miast tworzących Górnośląski Związek Metropolitalny.

© Metropolia "Silesia" 2014

(32)2530425biuro@gzm.org.pl

40-053 Katowice, ul. Barbary 21a