Nasz profil na Facebooku Biuletyn Informacji Publicznej English Deutsch English English

EKG 2012 - Inwestycje komunalne

Czekają nas chude lata – mówili dziś zgodnie uczestnicy panelu dyskusyjnego poświęconego inwestycjom komunalnym. Ich zdaniem nowy budżet Unii Europejskiej raczej nie będzie sprzyjał inwestycjom komunalnym. O tym, czy samorządy mają w Polsce odpowiednie warunki do finansowania inwestycji mówili uczestnicy jednego z pierwszych paneli zorganizowanych w ramach rozpoczętego dziś IV Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Jednym z miast, które mają obecnie najwięcej realizowanych inwestycji w metropolii są Katowice. Prezydent Piotr Uszok nie ukrywał, że choć stolica województwa jest wielkim placem budowy, to bardziej martwi go przyszłość, a nie to, co obecnie dzieje się w mieście. – Niestety przyszłość nie wygląda dobrze. Nowa perspektywa finansowa w Unii Europejskiej rozpoczynająca się w 2014 roku spowoduje, że przez kilka lat nie będziemy realizować nowych inwestycji – ostrzegał prezydent Katowic. Dodatkowo inwestycje komunalne hamuje ciągłe ograniczanie deficytu budżetowego przez ministra finansów.  Piotr Uszok zwrócił również uwagę na postawę banków, które nie są już tak chętne do udzielania samorządom kredytów. – Problemy z otrzymaniem kredytu mają nawet gminy, które mają dobry rating – podkreślił prezydent Uszok.

Inwestycje komunalne, zdaniem prezydenta Katowic, ogranicza również niedoskonałe prawo. Obowiązująca ustawa o zamówieniach publicznych „zmusza” samorządy do wyboru oferty z najniższą ceną. Firmy, które wygrywają przetargi,  schodzą z placu  budowy, bo nie dają sobie rady. Problemem jest też niedoskonałość i niespójność niektórych zapisów prawnych.  – To nie sprzyja szybkiemu działaniu – zwracał uwagę prezydent Jaworzna, Paweł Silbert.

Nowa perspektywa finansowa w Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 w ocenie prezydentów śląskich miast raczej nie będzie sprzyjać inwestycjom komunalnym. Już teraz wiadomo, ze gminy będą musiały  przeznaczać, w ramach wkładu własnego, więcej środków na realizację projektów, niż dotąd. Prezydenci miast Metropolii „Silesia” ostrzegali, że to rozwiązanie zamknie wielu gminom drogę do pozyskiwania środków unijnych na inwestycje komunalne. – Proponowane nam rozwiązania dla wielu samorządów będą zaporowe – ostrzegał prezydent Jaworzna, Paweł Silbert.

Dodatkowo sytuację samorządów komplikuje coraz więcej zadań przekazywanych im przez rząd, bez zwiększania subwencji. – Nie mamy innego wyjścia, jak szukać oszczędności, gdzie się da. Jednym z rozwiązań jest grupowy zakup energii – podkreślał prezydent Świętochłowic, Dawid Kostempski. Jednym z rozwiązań jest grupowy zakup energii .

Zdaniem przewodniczącego Górnośląskiego Związku Metropolitalnego  w obecnej sytuacji samorządy muszą szukać nowych rozwiązań i sposobów finansowania inwestycji komunalnych. Jednym z nich powinno być, zdaniem Dawida Kostempskiego, partnerstwo publiczno-prywatne. – To jest zupełnie dziewiczy obszar, który w nowej perspektywie finansowania powinniśmy zacząć wykorzystywać – stwierdził przewodniczący GZM.

Prezydent Jaworzna, Paweł Silbert uważa z kolei, że w nowej perspektywie finansowej UE, dofinansowywane powinny być przede wszystkim inwestycje dochodowe. – Przydałyby się na również nowe instrumenty finansowe, takie które nie zwiększałyby wskaźnika zadłużenia gmin – podkreślał Silbert. Kolejna propozycja prezydenta Jaworzna dotyczy nieruchomości Skarbu Państwa. Jego zdaniem wszystkie nieruchomości, które nie pracują, nie przynoszą dochodów, powinny być automatycznie przekazane samorządom.

Odpowiadając na postulat prezydenta Jaworzna, przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego, Piotr Kuszewski podkreślił, że jego bank już o tym myśli. – Widzimy wyraźnie, że samorządy potrzebują długoterminowego finansowania i uwzględniamy to w naszej strategii działania – zapewnił. Bank Gospodarstwa Krajowego, którego głównym zadaniem jest wspieranie rozwoju regionalnego, będzie przede wszystkim wspierał te projekty, które będą samorządom przynosić korzyści.

Panel poświęcony inwestycjom komunalnym jest jednym z siedmiu, w którym aktywnie uczestniczą prezydenci miast tworzących Górnośląski Związek Metropolitalny. Europejski Kongres Gospodarczy, to największa i najważniejsza impreza w Europie Centralnej. W 100 specjalnych sesjach udział zapowiedziało 800 prelegentów i prawie 6 tysięcy uczestników. Jednym ze współorganizatorów IV Europejskiego Kongresu Gospodarczego jest Metropolia „Silesia”.

© Metropolia "Silesia" 2014

(32)2530425biuro@gzm.org.pl

40-053 Katowice, ul. Barbary 21a