Nasz profil na Facebooku Biuletyn Informacji Publicznej English Deutsch English English

Wkróce decyzja w sprawie zakładu utylizacji odpadów

Górnośląski Związek Metropolitalny nie rezygnuje z budowy zakładu utylizacji odpadów na terenie metropolii. „Musimy rozważyć, czy projekt ten będziemy realizować w oparciu o system koncesyjny, czy też w formule partnerstwa publiczno-prywatnego” – podkreśla przewodniczący GZM Dawid Kostempski . O wyborze jednego z wariantów przedstawiciele miast tworzących związek zdecydują podczas obrad zgromadzenia GZM, które odbędzie się 21 czerwca br.

Projekt budowy zakładu termicznej utylizacji odpadów cieszy się sporym zainteresowaniem wśród firm prowadzących tego typu działalność.. „Kiedy ogłosiliśmy swoiste-nowe otwarcie- tego projektu, okazało się, że jest co najmniej kilku potencjalnych partnerów, firm wyspecjalizowanych w gospodarce odpadami i energetyce” – powiedział Dawid Kostempski. Podkreślił, że podmioty te czekają na decyzję Związku i ogłoszenie ścieżki wyboru realizacji inwestycji.

Przewodniczący Kostempski zapewnił, że budowany w aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej zakład powstanie w najlepszej dostępnej technologii. Współczesne instalacje tego typu nie emitują dioksyn, a ilość trafiających do atmosfery zanieczyszczeń jest minimalna i zgodna z ostrymi europejskimi normami. Nie ma też przykrych zapachów, kojarzących się zwykle z przerobem odpadów. Instalacja termicznej utylizacji odpadów produkuje prąd i ciepło, dzięki temu utrzymanie całego zakładu jest tańsze. Natomiast powstały ze spalania odpadów żużel może być stosowany m.in. do budowy dróg.

Zakład termicznej utylizacji odpadów jest  sporym producentem prądu i energii cieplnej.  Tylko jedna z takich instalacji zlokalizowanych w podparyskim Creteil, przerabiająca  rocznie około 225 tysięcy  ton odpadów, zaspokaja roczne potrzeby energetyczne prawie 75 tysięcy francuskich  gospodarstw domowych. Z nowoczesnymi technologiami zastosowanymi w tym zakładzie zapoznała się delegacja Metropolii Silesia. Zakład w Creteil spełnia wszystkie normy i kryteria ekologiczne. Został zbudowany w systemie publiczno-prywatnym , z inicjatywy związku kilkunastu podparyskich gmin wchodzących w skład 10 mln aglomeracji paryskiej.  Prywatnym partnerem związku jest firma Sita, należąca do koncernu Suez Environnement.  Zastosowane w zakładzie nowoczesne technologie pozwalają maksymalnie wykorzystać  wszystko, to, co powstaje w wyniku utylizacji odpadów. Tylko  niewielka ich część trafia na składowisko odpadów, reszta wykorzystywana jest np. do budowy autostrad i dróg. Warto przy tym podkreślić, że mieszkańcy miasteczka, w którym zlokalizowany jest zakład na bieżąco mogą śledzić w Internecie, co i  w jakich ilościach, wylatuje do atmosfery z komina zakładu utylizacji odpadów.

Wcześniejszy, przygotowany przez GZM, projekt budowy zakładu utylizacji termicznej odpadów zakładał wykorzystanie na ten cel środków unijnych. Jednak z powodów proceduralnych stało się to niemożliwe.  Stąd decyzja, by realizować projekt w innej formule, ze środków prywatnego inwestora. To może oznaczać nową lokalizację budowanego zakładu. Według pierwotnych planów miał on powstać w Rudzie Śląskiej. Teraz w grę mogą wchodzić inne lokalizacje.  Jednak przed ich wyborem konieczne będzie sporządzenie nowego studium wykonalności projektu i uzyskanie decyzji środowiskowej, a także ponowne analizy dotyczące ilości i rodzaju odpadów.

Budowę instalacji spalania odpadów nie tylko na Śląsku, ale również w całym kraju wymuszają m.in. unijne normy. Jeżeli Polska nie zmniejszy ilości trafiających na składowiska odpadów o połowę (wobec stanu z połowy lat 90.), to  od 2013 r. UE może nałożyć na kraj kary, sięgające 250 tys. euro dziennie. Oprócz budowy zakładów utylizacji konieczne jest także stworzenie systemu segregacji śmieci z prawdziwego zdarzenia. Do spalarni powinny trafiać niemal wyłącznie te odpady, które nie nadają się do recyklingu. Obecnie niektóre śląskie gminy – m.in. Świętochłowice – inwestują w profesjonalne linie segregacji śmieci. Zakład utylizacji odpadów może powstać przed 2015 rokiem.

© Metropolia "Silesia" 2014

(32)2530425biuro@gzm.org.pl

40-053 Katowice, ul. Barbary 21a