Nasz profil na Facebooku Biuletyn Informacji Publicznej English Deutsch English English

Partnerstwo i współpraca

Europejskie doświadczenia

16 grudnia 2008 r. w gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Górnośląski Związek Metropolitalny, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz firma ENERGOINSTAL SA zorganizowały sympozjum na temat termicznego przekształcania odpadów komunalnych.

Pre-umowa podpisana

7 października 2008 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podpisana została pre-umowa dotycząca przygotowania projektu indywidualnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 obejmującego budowę systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Metropolii Górnośląskiej. Dokument podpisali (na zdjęciu obok): Gabriela Lenartowicz - prezes WFOŚiGW, Andrzej Dziuba, Zbigniew Podraza - Członkowie Zarządu GZM.

Nowe Gliwice - otwarcie

1 października 2008 r. uruchomione zostało Centrum Edukacji i Biznesu „NOWE GLIWICE” (ul. Bojkowska 37). Jak przekształcano wielki pokopalniany obszar, adaptując niszczejące obiekty poprzemysłowe do nowych funkcji? Prezentujemy poniżej „garść” informacji na temat historii i sposobu zagospodarowania „NOWYCH GLIWIC”.

Miliony euro coraz bliżej

Podczas spotkania, które odbyło się 20 maja w Ministerstwie Infrastruktury w Warszawie doszło do uzgodnienia zakresu projektu modernizacji infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Śląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Powalczymy o dodatkowe euro na EURO 2012

Górnośląski Związek Metropolitalny 15 lutego 2008 r. przekazał do Ministerstwa Infrastruktury projekt Modernizacji infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Śląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Mamy szansę starać się o dofinansowanie w ramach przygotowań do EURO 2012.

Porozumienie podpisane

W wyniku zawartego 30 września 2008 roku porozumienia pomiędzy miastami członkowskimi a Górnośląskim Związkiem Metropolitalnym, GZM będzie koordynował działania mające na celu stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnym.

© Metropolia "Silesia" 2014

(32)2530425biuro@gzm.org.pl

40-053 Katowice, ul. Barbary 21a