Nasz profil na Facebooku Biuletyn Informacji Publicznej English Deutsch English English

Partnerstwo i współpraca

Tychy nagrodzone tytułem

Tychy wśród najbardziej proekologicznych gmin naszego regionu. Tytuł "Solidnego ekoPARTNERA" otrzymało nasze miasta od Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

SilesiaKOMUNIKACJA

Centrum targowo - wystawiennicze Expo Silesia, w którym odbędą się targi, jest świetnie położone w aglomeracji śląskiej, zamieszkiwanej przez ponad 3 miliony osób. Taka lokalizacja sprawia, iż problematyka transportu publicznego i sprawnej komunikacji jest gorącym tematem, zarówno wśród mieszkańców jak i władz regionu.

Likwidacja oczyszczalni ścieków w Rudzie Śląskiej

Likwidacja czterech starych oczyszczalni ścieków zakończona. 4 czerwca zakończono roboty rozbiórkowe i rekultywacyjne związane z likwidacją czterech starych oczyszczalni ścieków. Prace były realizowane w ramach Projektu „Oczyszczanie ścieków – Ruda Śląska”, którego głównym celem jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Rudy Śląskiej oraz poprawa warunków sanitarnych mieszkańców miasta.

VIII edycja nagrody Godła Promocyjnego

Już po raz ósmy w gościnnych progach Biblioteki Śląskiej spotkamy się z ludźmi wybitnymi, którzy codziennie swą wiedzą, umiejętnościami i pracą przyczyniają się do tworzenia nowego oblicza regionu. W ich sercach Śląsk zawsze zajmował i zajmuje miejsce szczególne. W najbliższy piątek podziękujemy za to kolejnej dwunastce laureatów Nagrody Godła Promocyjnego Śląski Oskar.

Metropolia Silesia na EXPO

W czwartek w Centrum Targowo-Wystawienniczym podpisana została umowy o wzajemnej promocji i współpracy pomiędzy Expo Silesia a Górnośląskim Związkiem Metropolitarnym.

Konferencja

Konferencja „Planowanie energetyczne a wyzwania klimatyczne” to przedsięwzięcie związane z międzynarodowymi projektami Unii Europejskiej dotyczącymi planowania energetycznego, zarządzania energią i monitorowania zmian w zakresie zaopatrzenia w energię. Do projektów tych przystąpiło Miasto Katowice wraz z Fundacją na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach (FEWE).

Ruszył Europejski Kongres Gospodarczy

4 kwietnia w Gliwicach gościł Günter Verheugen, komisarz Unii Europejskiej ds. przedsiębiorczości i przemysłu, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej oraz jeden z głównych architektów polskiej akcesji do Unii Europejskiej. Wizyta odbyła się w ramach obrad Europejskiego Kongresu Gospodarczego, którego główne obrady rozpoczynają się 15 kwietnia. Współorganizatorem Kongresu jest Górnośląski Związek Metropolitalny.

© Metropolia "Silesia" 2014

(32)2530425biuro@gzm.org.pl

40-053 Katowice, ul. Barbary 21a