Nasz profil na Facebooku Biuletyn Informacji Publicznej English Deutsch English English

Partnerstwo i współpraca

Obszary specjalnego wsparcia

W nowym unijnym budżecie będą środki na projekty dotyczące rewitalizacji terenów poprzemysłowych – ujawniła dziś w Sosnowcu minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska. Dodała, że na specjalne środki w latach 2014 – 2020 będą mogły również liczyć całe obszary wymagające rewitalizacji. - Na Śląsku szanse na otrzymanie takich środków może mieć Bytom – podkreśliła minister Bieńkowska

W Barcelonie o efektywnosci energetycznej

Przedstawiciele miast Metropolii „Silesia” wzięli udział w kolejnym spotkaniu projektu poświęconym efektywności energetycznej SERPNETE. Realizacja projektu zbiega się z tak ważnymi wydarzeniami jak niedawna zmiana Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. dotyczącej efektywności energetycznej oraz dyskusją na temat priorytetów funduszy strukturalnych w perspektywie finansowej 2014 – 2020.

Wspólna DTŚ-ka

Koniec z nierównym odśnieżaniem Drogowej Trasy Średnicowej. Chorzów, Ruda Śląska, Świętochłowice i Zabrze porozumiały się w sprawie wspólnego całorocznego utrzymania DTŚ-ki. W przyszłym tygodniu / 28.02.2013 / w siedzibie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego prezydenci czterech miast podpiszą porozumienie dotyczące utrzymania DTŚ-ki. – Interesuje nas najwyższy standard utrzymania tej popularnej wśród mieszkańców naszych miast trasy – zapewnia przewodniczący GZM, Dawid Kostempski.

Grupowy zakup energii – II runda

Ponad 30 śląskich i zagłębiowskich samorządów może przystąpić do kolejnego grupowego zakupu energii elektrycznej na rok 2014. W siedzibie Metropolii Silesia odbyło się dziś pierwsze spotkanie robocze poświęcone organizacji kolejnego przetargu. Niewykluczone, że gminy zdecydują się kupić energię elektryczną nie tylko na rok, ale dwa, a nawet trzy lata.

Metropolia Silesia w Cannes

Około 100 ofert inwestycyjnych będzie prezentować podczas rozpoczynających się jutro targów inwestycyjnych w Cannes Metropolia Silesia. Trwająca przez 4 dni impreza ma zgromadzić blisko 20 tysięcy osób z całego świata. Swój udział w targach zapowiedziało ponad 4 tysiące inwestorów i ponad 1,8 tys. wystawców.

Grupowy zakup energii

Ponad 191 GWh / gigawatogodzin / w okresie od 1 listopada do końca 2013 roku – tyle energii chce zakupić 20 śląskich i zagłębiowskich samorządów oraz 41 samorządowych spółek i instytucji. Dziś w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na stronie BIP Urzędu Miasta w Świętochłowicach został ogłoszony przetarg na grupowy zakup energii.

Efektywna energia

- Efektywność energetyczna jest bardzo modna. Musimy jednak uważać, żeby ta moda nie doprowadziła nas do tego, że pozostaniemy na etapie haseł, bez konkretnych celów – przekonywali dziś uczestnicy Forum Polska Efektywna Energetycznie. A jest co robić. Polska gospodarka jest o około 2,5 raza bardziej energochłonna niż gospodarki starych krajów Unii Europejskiej. Zdecydowanie lepiej w tym zakresie radzą sobie samorządy. – Sektor publiczny jest przykładem godnym naśladowania – podkreślał profesor Tadeusz Skoczkowski z Politechniki Warszawskiej.

Krajowa Polityka Miejska

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego rozpoczęło dziś konsultacje w sprawie Założeń Krajowej Polityki Miejskiej. – Jak dotąd w polskim systemie nie było dokumentu, który by kompleksowo regulował sprawy związane z rozwojem miast. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom wszystkich zainteresowanych, a przede wszystkim samych miast – powiedziała dziś minister Elżbieta Bieńkowska. Podczas spotkania rozmawiano również o przyszłej polityce spójności UE. O tym, co może ona przynieść miastom, mówił dziś m.in. przewodniczący GZM, Dawid Kostempski.

Metropolia „Silesia” – atrakcyjne miejsce inwestycji

Najpierw w Wiedniu, potem w Monachium, Cannes i w Madrycie, a teraz w Mediolanie. Metropolia „Silesia” po raz kolejny przedstawia dziś, włoskim i nie tylko, inwestorom ofertę inwestycyjną 12 swoich miast członkowskich. Odbywające się dziś w Mediolanie Targi Inwestycyjne EIRE 2012 są ostatnim elementem realizowanego przez Górnośląski Związek Metropolitalny projektu unijnego „Metropolia Silesia – atrakcyjne miejsce inwestycji”.

© Metropolia "Silesia" 2014

(32)2530425biuro@gzm.org.pl

40-053 Katowice, ul. Barbary 21a