Nasz profil na Facebooku Biuletyn Informacji Publicznej English Deutsch English English

Śląski System Informacji Turystycznej

Opublikowane w: Media

Śląski System Informacji Turystycznej to projekt, którego liderem jest Śląska Organizacja Turystyczna w Katowicach a partnerami Górnośląski Związek Metropolitalny, Związek Gmin Jurajskich, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, Stowarzyszenie „Region Beskidy" oraz Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza". Podstawowym celem projektu jest stworzenie zintegrowanego systemu informacji turystycznej, obejmującego swym zasięgiem całe województwo śląskie. Obecnie większość działań związanych z wdrażaniem projektu została zakończona i beneficjenci cieszyć się mogą jego rezultatami.

© Metropolia "Silesia" 2014

(32)2530425biuro@gzm.org.pl

40-053 Katowice, ul. Barbary 21a