Nasz profil na Facebooku Biuletyn Informacji Publicznej English Deutsch English English

"Od miasta do metropolii - drogi rozwoju Europy" II

Status: archiwalna
Kiedy: 2010-11-18
Miejsce: Hotel Angelo ul. Sokolska 24, 40-086 Katowice.
Email kontaktowy: biuro@gzm.org.pl

Opis kliknij, aby rozwinąć tę sekcję

Górnośląski Związek Metropolitalny w dniach 18-19 listopada 2010 r. zorganizował drugą konferencję z cyklu: Od miasta do metropolii – drogi rozwoju Europy. Tegoroczna edycja poświęcona była jakości życia w metropolii, skupiając się w szczególności na dwóch zagadnieniach:

    przestrzeni miejskiej, zwłaszcza przestrzeni publicznej, która stanowi wizualną wizytówkę miasta i świadczy o stanie ładu przestrzennego oraz podnosi jego atrakcyjność, jako miejsca do zamieszkania i inwestowania;
    terenach zieleni w miastach, jako elementu ich struktury, warunkują odpowiedzialnego za utrzymanie właściwych warunków zamieszkania i kreowanie zdrowego środowiska miejskiego, sprzyjając codziennej i świątecznej rekreacji.

Jakość życia to temat nie tylko ważny, ale wciąż bardzo aktualny, zwłaszcza w kontekście wzrastającej konkurencji nie tylko pomiędzy miastami w Polsce, ale i w całej Europie. Omawiana problematyka wpisuje się także m.in. w Strategię Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii „Silesia” do 2025 r., która uchwalona została w marcu tego roku. To ważne zadanie dla obecnych władz samorządowych i społeczności lokalnych na rzecz przyszłości.

Wśród prelegentów wystąpili eksperci krajowi zarówno z Metropolii ”Silesia”, jaki z innych ośrodków naukowych oraz przedstawiciele administracji samorządowej. Prelekcje wygłosili m.in.: dr hab. inż. arch. Zbigniew Kamiński - profesor Politechniki Śląskiej, prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Bonenberg z Politechniki Poznańskiej, dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka - profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i dr Maria Zrałek z Wyższej Szkoły Humanitas, dr inż. arch. Krzysztof Kafka - prezes Południowej Okręgowej Izby Urbanistów, dr hab. inż. arch. Alina Drapella-Hermansdorfer z Politechniki Wrocławskiej, dr Leszek Trząski z Głównego Instytutu Górniczego, dr inż. arch. Michał Domińczak z Politechniki Łódzkiej oraz dr hab. Tomasz Nawrocki z Uniwersytetu Śląskiego. Wystąpili również: pani Katarzyna Łabarzewska ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Sekretarz Konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego, pan Marcin Bazylak, Naczelnik Wydziału Strategii, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej oraz pani Bogna Gwoździewicz z Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.

W konferencji wzięli udział także goście z zagranicy. Zaprezentowane zostały m.in.: szkockie przykłady inicjatyw podejmowanych lokalnie na rzecz poprawy jakości życia oraz doświadczenia Kopenhagi – jako miasta o najwyższej jakości życia w 2008 r. (wg rankingu magazynu Monocle) wskazujące na wielowymiarowe znaczenie inwestowania w turystykę. Pani Katarzyna Wołos z Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska Komisji Europejskiej z Brukseli, przedstawiła ideę ubiegania się o tytuł tzw. Europejskiej Zielonej Stolicy. „Zielona stolica” oznacza nie tylko miasto o dużym udziale lasów i parków, ale w szerokim znaczeniu rozumiana jest, jako miasto dbające o ekologię poprzez podejmowanie działań ograniczających negatywne oddziaływanie na poszczególne komponenty środowiska. Natomiast dr n.med. Dorota Jarosińska - Europejskiej Agencji Środowiska omówiła pojęcie jakości życia z ukierunkowaniem na wymiar zdrowotny, wskazując m.in. na wymierne korzyści, jakie wynikają z obecności terenów zieleni w miastach. Ta problematyka była wiodąca w drugim dniu konferencji, kiedy prezentowany był m.in. międzynarodowy projekt Periurban Parks dotyczący poprawy warunków środowiskowych na pograniczach obszarów miejskich, realizowany w ramach programu INTERREG IVC. Jego przesłaniem jest podkreślenie roli, jaką dla mieszkańców pełnią parki i lasy związane z miastem. Fakt, że bierze w nim udział 14 miast z 11 krajów Unii Europejskiej, w tym także Metropolia „Silesia”, świadczy o znaczeniu tej problematyki zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i praktycznym.

Program kliknij, aby rozwinąć tę sekcję

  • 2010-11-18

© Metropolia "Silesia" 2014

(32)2530425biuro@gzm.org.pl

40-053 Katowice, ul. Barbary 21a