Nasz profil na Facebooku Biuletyn Informacji Publicznej English Deutsch English English

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi

Status: archiwalna
Kiedy: 2012-11-16
Miejsce: Katowice, Hotel Angelo
Email kontaktowy: biuro@gzm.org.pl

Opis kliknij, aby rozwinąć tę sekcję

Kolejna konferencja z cyklu: Od miasta do metropolii – drogi rozwoju Europy

Górnośląski Związek Metropolitalny w dniu 16 listopada 2012 r. organizuje czwartą już edycję konferencji z cyklu: Od miasta do metropolii – drogi rozwoju Europy. Tegoroczne spotkanie poświęcone będzie kwestiom gospodarki odpadami komunalnymi w świetle nowych uregulowań prawnych.

Do wygłoszenia referatów oraz do udziału w panelu dyskusyjnym zaproszono przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej, związków komunalnych oraz organizacji skupiających firmy działające w branży odpadowej.

Konferencja ukierunkowana będzie na wymianę doświadczeń w tworzeniu systemów gospodarki odpadami komunalnymi możliwie najbardziej racjonalnych, efektywnych i opłacalnych ekonomicznie, opartych na najnowszej wiedzy prawnej i organizacyjnej. Do udziału w tej części konferencji zaproszono przedstawicieli Ministerstwa Ochrony Środowiska, prawników i naukowców. Planowana jest także wizyta gości z zagranicy - przedstawicieli samorządów Niemiec i Szwecji - prowadzących gospodarkę odpadami w sposób nowoczesny i zrównoważony. Spotkanie będzie również okazją do zapoznania się z najnowszym planem gospodarki odpadami dla województwa śląskiego.

Na zakończenie obrad przewidziano dyskusję z udziałem przedstawicieli samorządów zobligowanych do odbioru śmieci od mieszkańców oraz podmiotów gminnych i prywatnych zbierających i zagospodarujących te odpady. Tematem przewodnim dyskusji będzie opłacalność ww. procesu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji – wstęp wolny.

Do pobrania: kliknij, aby rozwinąć tę sekcję

Program kliknij, aby rozwinąć tę sekcję

 • 2012-11-16
  • 09:00 – 09:30 REJESTRACJA
  • 09:30 – 09:50 Powitanie gości i słowo wstępne:

   Dawid Kostempski, Przewodniczący Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, Prezydent Miasta Świętochłowice;

  • 09:50 – 11:00 SESJA I: Prawne i organizacyjne podstawy nowego systemu gospodarki odpadami w Polsce

   09:50 – 10:10 Doświadczenia związków międzygminnych we wprowadzaniu zapisów nowej ustawy o odpadach - Aleksander Kozłowski, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Komunalnych Związków Gmin;
   10:10 – 10:30 Obowiązek prowadzenia procedury przetargowej, a orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – Małgorzata Brzóska, Kancelaria KSP Legal&Tax Advice Katowice;
   10:30 - 10:50 Opłacalność ekonomiczna nowego systemu gospodarki odpadami – dr hab. Zbigniew Grzymała, prof. nadzw. SGH Katedra Ekonomiki i Finansowania Samorządu Terytorialnego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;
   10:50 – 11:00 Dyskusja.

  • 11:20 – 12:50 SESJA II: Jak to robią inni?

   11:20 – 11:50 System gospodarki odpadami komunalnymi oparty na odpowiedzialności samorządowej na przykładzie Sztokholmu – Irena Lundberg, Business Development Manager Stockholm Business Region Development , City of Stockholm;
   11:50 – 12:20 Zintegrowane rozwiązania dla gospodarki odpadami komunalnymi – technologie i know-how - Staffan Filipsson, Project Manager at the IVL Swedish Environmental Research Institute, Business Development and Marketing;
   12:20 – 12:40 Uwarunkowania gospodarki odpadami w Metropolii „Silesia” wynikające z Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014 - Wojciech Cierpiał, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego;
   12:40 – 12:50 Dyskusja.

  • 12:50 – 13:10 PRZERWA KAWOWA
  • 13:10 – 14:20 SESJA III: Kto zyska, a kto straci? – Panel dyskusyjny

   - Bernard Błaszczyk, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach;
   - Dariusz Matlak, Prezes Zarządu Polskiej Izby Gospodarki Odpadami;
   - Krystyna Kurowska – doradca ds. gospodarki odpadami Prezydenta Miasta Zabrze;
   - Gabriela Lenartowicz, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Katowicach;
   - dr Marek Mrówczyński, Prezes Zarządu Master Sp. z o.o. Tychy;

  • 14:20 – 14:30 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
  • 14:30 LUNCH
  • Prowadzenie: dr hab. inż. Janusz Mikuła prof. Politechniki Krakowskiej

© Metropolia "Silesia" 2014

(32)2530425biuro@gzm.org.pl

40-053 Katowice, ul. Barbary 21a