Nasz profil na Facebooku Biuletyn Informacji Publicznej English Deutsch English English

Przerwane posiedzenie Zgromadzenia Metropolii

I sesja Zgromadzenia Metropolii, rozpoczęła się 29 sierpnia w Katowicach w Sali Sejmu Śląskiego i została przerwana do 12 września godz. 12.

W ramach I sesji, zgodnie z ustawą z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim, miało odbyć się się rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie uchwalenia budżetu Metropolii na 2017 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2020. Do rozpatrzenia był także projekt uchwały o przyjęciu projektu statutu związku metropolitalnego. Obrady prowadził najstarszy stażem delegat, wójt gminy Gierałtowice, Joachim Bargiel, a pomagali mu prezydent Piekar Śląskich, Sława Umińska – Duraj oraz Tomasz Szczerba, Burmistrz Wojkowic.

Porządek obrad został uzupełniony, na wniosek prezydenta Sosnowca, Arkadiusza Chęcińskiego, o wybór Przewodniczącego Zarządu oraz członków zarządu związku metropolitalnego. Sesję przerwano do 12 września godz. 12.

Związek metropolitalny tworzyć będzie 41 gmin województwa śląskiego:

Będzin, Bieruń, Bobrowniki, Bojszowy, Bytom, Chełm Śląski, Chorzów, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Gierałtowice, Gliwice, Imielin, Katowice, Knurów, Kobiór, Lędziny, Łaziska Górne, Mierzęcice, Mikołów, Mysłowice, Ożarowice, Piekary Śląskie, Pilchowice, Psary, Pyskowice, Radzionków, Ruda Śląska, Rudziniec, Siemianowice Śląskie, Siewierz, Sławków, Sosnowiec, Sośnicowice, Świerklaniec, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Tychy, Wojkowice, Wyry, Zabrze, Zbrosławice.

Jest to obszar 2,55 tys. km kw, zamieszkały przez 2,38 mln mieszkańców.

Zadania związku wynikające z ustawy to: publiczny transport zbiorowy i zrównoważona mobilność,  polityka przestrzenna i kształtowanie ładu przestrzennego, promocja oraz rozwój społeczno-gospodarczy. Związek może realizowac także inne zadania, przekazane przez gminy.

Głównym źródłem finansowania nowej metropolii będą wpływy z budżetu państwa pochodzące z podatku PIT. Według szacunków to kwota między 250 a 300 mln złotych. Budżet zasilą także składki gmin.

Każda gmina będzie miała wpływ na kluczowe decyzje, wykorzystanie środków finansowych oraz zadania realizowane przez związek. Organami związku będą: zgromadzenie, złożone z jednego delegata z każdej gminy oraz zarząd wykonujący zadania przy pomocy urzędu metropolitalnego.

Więcej o związku tutaj

© Metropolia "Silesia" 2014

(32)2530425biuro@gzm.org.pl

40-053 Katowice, ul. Barbary 21a