Nasz profil na Facebooku Biuletyn Informacji Publicznej English Deutsch English English

Audycje w Radio Piekary

Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o metropolii, ale nie wiecie kogo zapytać. Radio Piekary i Górnośląski Związek Metropolitalny zapraszają do słuchania audycji "Metropolia korzyści", Przez cały lipiec i sierpień, w każdy czwartek o godz. 12.45 oraz 13.45 - trudne pytania słuchaczy i proste odpowiedzi ekspertów. Warto posłuchać!

Padną odpowiedzi na najważniejsze pytania: czym jest metropolia, co zmieni w życiu mieszkańców Górnego Śląska i Zagłębia, jakie korzyści przyniesie regionowi, miastom i gminom oraz nam wszystkim? Co zmieni się na korzyść w poszczególnych miastach i gminach, na co mogą liczyć mieszkańcy Górnego Śląsk i Zagłębia?  W pierwszej części audycji (czwartek, 6 VII o godz. 12.45) przedstawimy stan wiedzy o metropolii jej mieszkańców. Zapytaliśmy o to naszych słuchaczy od Gliwic po Dąbrowę Górniczą. Od Tarnowskich Gór po Kobiór.  W drugiej części audycji (czwartek, 6 VII o godz. 13.45) przewodnicząca GZM, Małgorzata Mańka – Szulik spróbuje znaleźć proste odpowiedzi na trudne pytania. Przybliży korzyści, jakie powinny płynąć ze współpracy miast i gmin w Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii.

Posłuchaj - Audycja nr 1

Drugi odcinek programu ″Metropolia korzyści″ (czwartek 13 lipca) poświęciliśmy młodym osobom, które po zdobyciu wykształcenia stają przed dylematem: zostać czy wyjechać?  Naszym wspólnym marzeniem jest, by zostali i zmieniali Śląsk oraz Zagłębie na lepsze. Ale to nie jest takie proste.  Absolwenci, których pytaliśmy o to, co mogłoby ich skłonić do zmiany planów wyjazdowych, odpowiadali niemal jednym głosem: atrakcyjna praca i wysokie zarobki. Posłuchajcie.

Tymi opiniami nie jest zaskoczony profesor Jana Wojtyła, wieloletni rektor Akademii Ekonomicznej (dziś Uniwersytetu Ekonomicznego) w Katowicach. Bez zapewnienia stabilnych perspektyw rozwoju zawodowego, bezpieczeństwa, które pozwoli myśleć o założeniu rodziny, docenienia zdobytych kwalifikacji i doświadczenia, nie można myśleć o powstrzymaniu fali emigracji.  Profesor podał przykład z życia wzięty, jak został potraktowany u nas wybitny specjalista, transplantolog, absolwent zagranicznych stażów w dziedzinie przeszczepów płuc, dlaczego musiał szukać swojej szansy w Zachodniej Europie.

Posłuchaj - Audycja nr 2

Na sprawy śląsko – zagłębiowskiej metropolii można patrzeć z dwóch perspektyw. Mieszkańcy naszego regionu oczekują szybkich zmian na lepsze, rychłych efektów współpracy między miastami i gminami.  Chcemy nowych dróg, wspólnego biletu na wszystkie środki komunikacji,  lepszej siatki połączeń, wspólnych inwestycji komunalnych, nowych miejsc pracy.

Prof. Robert Pyka, ekspert z Uniwersytetu Śląskiego przestrzega: rzeczywistość nie zmieni się na lepsze w kilka miesięcy. Ich zdaniem samo powołanie do życia instytucjonalnej metropolii nie rozwiąże wszystkich problemów. Oczekiwania mieszkańców na szybkie zmiany, które ułatwią życie to zaledwie pierwszy etap, usuwanie przeszkód przed osiągnięciem najważniejszych, znacznie bardziej ambitnych celów, których realizacja rozpisana jest na dekady.

Posłuchaj audycji nr 3

Jednym z najważniejszych zadań, jakie staną przed władzami śląsko – zagłębiowskiej metropolii będzie promocja największych atutów ponad dwumilionowej aglomeracji.  Eksperci i część mieszkańców Górnego Śląska oraz Zagłębia Dąbrowskiego jest zgodna, że najcenniejsze czym dysponujemy to ludzie. Pracowici, kreatywni, odpowiedzialni – to dzięki nim mamy szansę zmienić wizerunek naszego regionu. Prezydent Katowic Marcin Krupa chce zachęcać inwestorów, przyciągać kapitał i nowe technologie.  Mieszkańcy metropolii wymieniają również turystów, ale zdania na temat naszego potencjału promocyjnego są wśród nich mocno podzielone.

Prezydent Katowic ma pierwsze konkretne pomysły na promocję metropolii.  Już je zaczął realizować. Podczas pobytu w Dolinie Krzemowej zetknął się z entuzjastyczną reakcją mieszkających i pracujących tam Polaków. Marcin Krupa jest przekonany, że skuteczniej będzie wypromować dwumilionową metropolię niż  300 – tysięczne miasto.

Posłuchaj audycji nr 4

W kolejnym odcinku programu ″Metropolia Korzyści″ szukaliśmy odpowiedzi na pytanie: czy śląsko – zagłębiowska metropolia będzie szansą dla małych gmin? Czy ich mieszkańcy boją  się utraty tożsamości, czy towarzyszy im obawa, że ″rozpuszczą″ się w dużej, instytucjonalnej aglomeracji a ich głos będzie słabo słyszalny? W tym celu odwiedziliśmy liczącą 10 tysięcy mieszkańców gminę Pilchowice. To co usłyszeliśmy od jej mieszkańców ucieszy przyszłe władze śląsko – zagłębiowskiej metropolii. Pilchowiczanie mają nadzieję, że wspólnie uda się rozwiązać  ich problemy.

Mieszkańcy oraz wójt gminy Pilchowie mówią jednym głosem. Najważniejsza jest komunikacja, a utrata tożsamości jest problemem wyłącznie teoretycznym. Jeśli sołectwa gminy nie straciły nic ze swej wyjątkowości, to Pilchowice nie mają się czego obawiać, wchodząc w skład metropolii. Zamiast konkurować na nasze atuty, wspólnie chwalmy się nimi – podsumowuje wójt gminy Pilchowice Maciej Gogulla.

Posłuchaj audycji nr 5.

W szóstym odcinku programu ″Metropolia Korzyści″ jeden z najgorętszych tematów metropolitalnych – komunikacja.  Napisano o niej setki artykułów, relacji telewizyjnych i radiowych, mimo to sprawa nadal jest aktualna i budzi emocje. Mieszkańcy aglomeracji sporo sobie obiecują po powołaniu do życia śląsko – zagłębiowskiej metropolii.  Mają nadzieję na lepszą siatkę połączeń, nowy tabor, punktualność i wspólny bilet na autobusy, tramwaje, pociągi oraz trolejbusy.

Zdaniem eksperta, wybitnego znawcy problematyki transportu publicznego, rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, profesora Roberta Tomanka instytucjonalna metropolia jest szansą na integrację komunikacji, ponieważ wymusza współpracę wszystkich miast i gmin, które ją tworzą. Ale budżet metropolii nie pozwoli na rozwiązanie najważniejszych problemów.  A rozsądne finansowanie w połączeniu z wykorzystaniem doświadczeń innych europejskich metropolii powinno być kluczem do sukcesu. Rodzi się również pytanie co powinno stać się w przyszłości z KZK GOP?  Zdaniem profesora Tomanka instytucjonalna metropolia powinna przejąć funkcję, procesy i doświadczony zespół obecnego organizatora transportu.

Posłuchaj audycji nr 6.

Metropolia to wielkie miasto, które składa się z mniejszych miast – twierdzi Robert Konieczny. Czy jest szansa, żeby uporządkować przestrzeń na Śląsku pod względem urbanistycznym? Czy Metropolia da nam realne szanse na to, żeby obok siebie nie powstawały kolejne parki wodne, czy hale sportowe, które wzajemnie się ″zjadają″.  O tym w kolejnym odcinku audycji ″Metropolia korzyści″. Czego zatem brakuje mieszkańcom naszego regionu? Czy jest możliwe, aby pod względem infrastruktury uporządkować przestrzeń? Posłuchajcie jak no to pytanie odpowiadają mieszkańcy Rudy Śląskiej.

Zdaniem naszego eksperta, którym jest wybitny architekt Robert Konieczny z KWK Promes, porządkowanie przestrzeni urbanistycznej powinnyśmy zacząć od inwentaryzacji wszelkich projektów planistycznych. To nam pozwoli spojrzeć na tę przestrzeń w całości i dopiero wtedy znaleźć jakieś problemy, zdiagnozować je. Kolejnym krokiem jest próba uporządkowanie tego i dopiero potem wyznaczanie kolejnych kierunków-  mówi Robert Konieczny.

Robert Konieczny jest laureatem wielu prestiżowych nagród.  Projekt Muzeum Narodowego- Centrum Dialogu Przełomy w Szczecinie  został uznany z Najlepszy Budynek Świata w międzynarodowym konkursie World Architecture Festival. Ten sam budynek uzyskał tytuł Najlepszej Przestrzeni Publicznej Europy w konkursie European Prize for Urban Public Space przyznawanym przez Centrum Kultury Współczesnej w Barcelonie. Dom własny architekta Arka Koniecznego został uznany za Najlepszy Dom Świata w ogólnoświatowym Konkursie Wallpaper Design 2017.

Posłuchaj audycji nr 7

Kto powinien stanąć na czele powstającej  Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii? To pytanie zadają sobie mieszkańcy Śląska w przededniu przyjęcia statutu metropolii. Na 29 sierpnia 2017 zaplanowano pierwsza sesję, podczas której mają zostać wybrane władze oraz przyjęty statut. Zgodnie z ustawą powołującą do życia Metropolię w ″skład zarządu wchodzi 5 członków, w tym przewodniczący zarządu″.

Mieszkańcy Śląska na pytanie reporterów Radia Piekary kto powinien stanąć na czele Metropolii,  bez wahania odpowiadają: tylko nie polityk! Wśród wypowiedzi przeważają opinie, że to powinien być doświadczony samorządowiec, mądry i gospodarny.

Jak będzie wyglądał podział władzy w ramach Metropolii, czy uda się uniknąć partykularyzmów w ramach powstającego organizmu? Czy głos małych gmin należących do Metropolii będzie tak samo słyszalny, jak głos Katowic, Gliwic, Zabrza, czy Tychów? Decyzje będą podejmowane podwójną większością. To znaczy, żeby podjąć jakąś decyzję będzie musiało za nią się opowiedzieć większość prezydentów wchodzących w skład zgromadzenia, po drugie taka większość prezydentów, która reprezentuje większość mieszkańców Związku. Każdy prezydent będzie miał głos jako członek zgromadzenia oraz taką pulę głosów, ilu mieszkańców liczy reprezentowane przez niego miasto- mówi były wojewoda śląski, profesor Tomasz Pietrzykowski z Uniwersytetu Śląskiego, prorektor ds.  współpracy międzynarodowej i krajowej, współtwórca statutu Metropolii.

Sprawy wątpliwe w ramach statutu Metropolii będą rozwiązywane w oparciu o działalność statutowej ″komisji rozjemczej″, która będzie pełniła funkcje arbitrażową. 

Posłuchaj audycji nr 8

320 milionów złotych dostanie z budżetu państwa powstająca Górnośląsko- Zagłębiowska Metropolia. Ta nie cała kwota, bowiem budżet Metropolii uzupełnią składki 41 członkowskich gmin czyli kolejne 32 miliony złotych. We wspólnym koszyku znajdą się także odsetki od kapitału Metropolii, dochody z majątku oraz dotacje ze środków unijnych oraz budżetu państwa.

Potężny zastrzyk finansowy, porównywalny z dwuletnim okresem finansowania gmin górniczych budzi wiele emocji. W przeliczeniu na jednego mieszkańca będzie to kwota około 150 złotych. Zatem w jaki sposób powinny zostać spożytkowane te pieniądze? Zapytani o to przez reporterów Radia Piekary mieszkańcy Śląska jednym tchem odpowiadają, że pieniądze z budżetu Metropolii powinny zostać przeznaczone na budowę mieszkań, poprawę bezpieczeństwa w regionie, zwiększoną ilość patroli policyjnych, budowę ścieżek rowerowych, budowę basenów i parkingów…

Zapisy ustawy metropolitalnej precyzyjnie wskazują na co można przeznaczyć budżetowe pieniądze. Podstawowym zadaniem Metropolii jest optymalizacja dróg gminnych,  krajowych, wojewódzkich, aby służyły mieszkańcom naszego regionu. Są także pomysły, żeby był wspólny bilet, co niewątpliwie poprawi życie mieszkańców.  Ogromnym zadaniem jest promocja regionu, żeby ściągać inwestorów, którzy  będą tworzyć miejsca pracy- mówi Danuta Kamińska, skarbnik miasta Katowice.

Posłuchaj audycji nr 9

 

© Metropolia "Silesia" 2014

(32)2530425biuro@gzm.org.pl

40-053 Katowice, ul. Barbary 21a