Nasz profil na Facebooku Biuletyn Informacji Publicznej English Deutsch English English

Pozytywna opinia Wojewody

31 maja 2017 Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Miasta Katowice o utworzenie związku metropolitalnego w województwie śląskim.

W spotkaniu w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego wzięli udział także prezydent Katowic Marcin Krupa oraz Przewodnicząca Zarządu GZM i prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. W uzasadnieniu Wojewody czytamy: mając na względzie pozytywną ocenę formalną wniosku oraz jego zawartośc merytoryczną, wydanie pozytywnej opinii w przedmiocie utworzenia związku metropolitalnego w województwie śląskim uważam za w pełni uzasadnione i konieczne. Pełna treść opinii tutaj.

© Metropolia "Silesia" 2014

(32)2530425biuro@gzm.org.pl

40-053 Katowice, ul. Barbary 21a