Nasz profil na Facebooku Biuletyn Informacji Publicznej English Deutsch English English

Sosnowiec za metropolią

26 maja odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Sosnowcu. Radni podjęli jednogłośnie uchwałę o bezwarunkowym wejściu gminy do związku metropolitalnego w woj. śląskim.

W sesji wzięło udział wielu gości. Małgorzata Mańka-Szulik, przewodnicząca GZM powiedziała do zebranych: - Włożyliśmy wiele wysiłku w stworzenie metropolii,  41 gmin deklaruje chęć wejścia do związku metropolitalnego, chcą dołączyć kolejne. Warto się porozumieć w każdej kwestii, nie ma tu wygranych i przegranych, Sosnowiec ma trwałe miejsce w metropolii. Liczę na podjęcie słusznej decyzji.

Marcin Krupa, prezydent Katowic: - W przedstawionym przez nas projekcie uchwały zawierającym nazwę Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia ″Silesia″ – pojawia się słowo ″Silesia″ oraz nazwa skrótowa ″Metropolia Silesia″. Wprowadzenie tych nazw było wynikiem licznych rozmów i konsultacji – m.in. z naukowcami z Uniwersytetu Śląskiego zaangażowanymi w opracowanie wniosku metropolitalnego oraz specjalistami od marketingu, którzy podkreślali, że chcąc zaznaczyć swoją obecność na rynku europejskim powinniśmy mieć prostą, krótką nazwę.

Prezydent Katowic, goszcząc w Sosnowcu na sesji, potwierdził, że we wniosku o utworzenie związku metropolitalnego, który głosowany będzie w poniedziałek przez Radę Miasta Katowice, wpisana zostanie nazwa związku: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia.

Radni uchwałę o przystąpieniu Sosnowca do związku metropolitalnego przyjęli jednogłośnie. Więcej głosów w tej dyskusji w zakładce "Metropolia w mediach"

© Metropolia "Silesia" 2014

(32)2530425biuro@gzm.org.pl

40-053 Katowice, ul. Barbary 21a