Nasz profil na Facebooku Biuletyn Informacji Publicznej English Deutsch English English

Rusza program STOP SMOG!

Program SMOG STOP „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji” jest kontynuacją Programu Pilotażowego realizowanego w 2016 roku przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach. W ramach programu można uzyskać dofinansowanie do wymiany pieca w domu jednorodzinnym.

O udzielenie dofinansowania w formie dotacji mogą ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Warunkiem koniecznym uzyskania dotacji w ramach Programu SMOG STOP jest wymiana źródła ciepła w oddanym do użytkowania i ogrzewanym obiekcie, tj. fizyczna likwidacja dotychczasowego źródła ciepła opalanego paliwem stałym pracującego na potrzeby centralnego ogrzewania, zabudowa nowego źródła. 
Szczegóły w ulotce oraz w WFOŚnabór wnioskow trwa od 15 do 26 maja.

© Metropolia "Silesia" 2014

(32)2530425biuro@gzm.org.pl

40-053 Katowice, ul. Barbary 21a