Nasz profil na Facebooku Biuletyn Informacji Publicznej English Deutsch English English

Adaptacja do zmian klimatu

W piątek 13 stycznia br. w siedzibie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego odbyło się spotkanie Zespołu ds. Ochrony Powietrza i Adaptacji do Zmian Klimatu, poświęcone miejskim planom adaptacji do zmian klimatu.

Potrzeba ich opracowania wynika z pierwszego rządowego dokumentu będącego odpowiedzią na wyzwania w zakresie adaptacji do zmian klimatu, tj. ze Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu (SPA 2020). 

W drodze procedury przetargowej Ministerstwo Środowiska 12 stycznia br. podpisało umowę na realizację projektu pn. Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców. Projekt ten realizowany będzie przez ok. 2  lata, przez konsorcjum działające w sektorze ochrony środowiska składające się z: Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach oraz firmy konsultingowo-inżynierskiej Arcadis.

Zadanie to obejmuje 44 miasta w Polsce, z czego aż 9 to  miasta członkowskie GZM mieszkańców: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Katowice, Ruda Śląska, Sosnowiec, Tychy oraz Zabrze.

W spotkaniu, oprócz pracowników urzędów miast i jednostek miejskich GZM gośćmi specjalnymi byli Szymon Tumielewicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Zrównoważonego Rozwoju w Ministerstwie Środowiska, będący koordynatorem projektu oraz dwóch przedstawicieli konsorcjum.

Spotkanie w GZM było okazją do przybliżenia celów opracowania planów adaptacji oraz oczekiwanych rezultatów. Była to także sposobność omówienia sposobów i harmonogramu realizacji projektu oraz korzyści bezpośrednich dla miast i ich mieszkańców z opracowania i wdrożenia planów.

Więcej informacji na stronie: http://klimada.mos.gov.pl/projekt-mpa/

© Metropolia "Silesia" 2014

(32)2530425biuro@gzm.org.pl

40-053 Katowice, ul. Barbary 21a