Nasz profil na Facebooku Biuletyn Informacji Publicznej English Deutsch English English

Aktualności

Świętochłowice: Ekologiczna bomba przestanie tykać

W Świętochłowicach podpisana została umowa między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach a miastem Świętochłowice, dzięki której dofinansowane zostaną prace związane z oczyszczeniem stawu Kalina wraz z terenem przyległym.

Gliwice: Pacjenci są juz bezpieczni

Miasto Gliwice przejęło od Ministerstwa Obrony Narodowej 106. Szpital Wojskowy mieszczący się przy ul. Zygmunta Starego 20. Dzięki temu ta ważna placówka medyczna nadal będzie służyć gliwiczanom.

We Francji o terenach zielonych i podmiejskich lasach

Wspólna dyskusja nad wybranymi przykładami rozwiązań z zakresu zarządzania i zagospodarowania podmiejskich lasów i terenów zieleni – to jeden z głównych tematów spotkania partnerów realizujących projekt Periurban Parks. Tym razem gospodarzami spotkania byli Francuzi z Lille i Seine-Saint-Denis.

Wkróce decyzja w sprawie zakładu utylizacji odpadów

Górnośląski Związek Metropolitalny nie rezygnuje z budowy zakładu utylizacji odpadów na terenie metropolii. „Musimy rozważyć, czy projekt ten będziemy realizować w oparciu o system koncesyjny, czy też w formule partnerstwa publiczno-prywatnego” – podkreśla przewodniczący GZM Dawid Kostempski . O wyborze jednego z wariantów przedstawiciele miast tworzących związek zdecydują podczas obrad zgromadzenia GZM, które odbędzie się 21 czerwca br.

Nowe inwestycje w Bytomiu

W dzielnicy Rozbark intensywnie rozwijać się będzie życie kulturalne. Spektrum swojej działalności poszerzy tam Śląski Teatr Tańca, korzystając z zasobów byłej Kopalni „Rozbark”. Z kolei odwiedzający nasze miasto artyści być może zaprezentują się na plenerowej scenie, która powstanie w pobliżu parafii pw. św. Jacka. A wszystko dzięki nowym inwestycjom, na które zostały przyznane środki unijne.

Śląskie piękniejsze dzięki UE

Projekty z Województwa Śląskiego dofinansowane ze środków europejskich po raz kolejny znalazły uznanie w oczach jurorów konkursu „Polska Pięknieje - 7 Cudów Funduszy Europejskich".

© Metropolia "Silesia" 2014

(32)2530425biuro@gzm.org.pl

40-053 Katowice, ul. Barbary 21a