Nasz profil na Facebooku Biuletyn Informacji Publicznej English Deutsch English English

Aktualności

Weryfikacja zamówionych mocy oraz dobór taryf dla nośników energii – warsztaty dla pracowników urzędów miast Metropolii „Silesia” i jej otoczenia

Po uwolnieniu rynku energii w Polsce każdy ma prawo do swobodnego wyboru sprzedawcy energii elektrycznej. Dzięki temu możliwe stało się poszukiwanie oszczędności także w zakresie jej zakupu, poprzez wybór najkorzystniejszego dla siebie partnera na rynku. Dotyczy to również jednostek samorządu terytorialnego. Z kolei zakup pozostałych mediów dla gmin, tj. paliw gazowych oraz energii cieplnej może podlegać optymalizacji i oszczędnościom poprzez zastosowanie innych mechanizmów, np. odpowiedni dobór taryf, czy weryfikację zamówionych mocy.

O projekcie SERPENTE na posiedzeniu Komisji ds. Lokalnej Polityki Energetycznej

W dniu 27 lutego 2013 r. w siedzibie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach odbyło się drugie w tym roku posiedzenie Komisji ds. Lokalnej Polityki Energetycznej, pełniącej rolę opiniotwórczą dla Zarządu Związku oraz stanowiącej forum wymiany doświadczeń. W spotkaniu uczestniczyli specjaliści z zakresu energetyki z gmin województwa śląskiego będących członkami Związku i przedstawiciele władz regionalnych oraz – gościnnie - pracownicy biura Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.

Efektywność energetyczna w doświadczeniach projektów unijnych: SERPENTE i CO2OLBRICKS

Tak najkrócej można streścić tematykę drugiego spotkania lokalnych partnerów projektu Serpente dotyczącemu efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, które odbyło się 11 grudnia br. w siedzibie GZM. Spotkanie miało charakter roboczy, umożliwiający wymianę informacji nie tylko na temat toczącego się projektu Serpente, ale i aktualnych prac legislacyjnych w zakresie szeroko rozumianej polityki energetycznej oraz innych bieżących zagadnień związanych z tą problematyką.

Drugie spotkanie w sprawie "energetycznego" Projektu SERPENTE

Szwedzkie Malmö było gospodarzem drugiego spotkania w ramach unijnego Projektu SERPENTE dotyczącego efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. Dla potrzeb Projektu wyodrębniono pięć grup tematycznych: obiekty sportowe, budynki socjalne, biura, szkoły, budynki zabytkowe.

Tychy: Wyróżniony plac zabaw

Amerykański portal „Flavorwire” zaliczył tyski wodny plac zabaw wybudowany na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany do najbardziej niezwykłych placów zabaw na świecie. Wymieniono go obok 15 innych placów zabaw obiektów m.in. ze Szwecji, Japonii, Niemiec, Francji, Hiszpanii czy Chin.

Dąbrowa Górnicza: Dąbrowa rowerowa - konsultacje społeczne

Dąbrowa Górnicza kojarzy się ze zbiornikami Pogoria, Pustynią Błędowską, aktywnym wypoczynkiem, w tym coraz częściej także z rowerzystami. Jednym z priorytetów miasta jest przyjazna komunikacja rowerowa. Dlatego rozpoczynamy konsultacje społeczne na temat problemów, jakie napotykają rowerzyści oraz możliwych rozwiązań przedstawionych w Studium Głównych Tras Rowerowych w Gminie Dąbrowa Górnicza.

© Metropolia "Silesia" 2014

(32)2530425biuro@gzm.org.pl

40-053 Katowice, ul. Barbary 21a