Nasz profil na Facebooku Biuletyn Informacji Publicznej English Deutsch English English

Aktualności

Bytom - nowy wirtualny urząd

Na oficjalnej stronie bytomskiego magistratu pojawiła się nowa, ulepszona wersja Wirtualnego Urzędu, dzięki której będzie można dowiedzieć się gdzie i jak załatwić urzędowe sprawy nie wychodząc z domu.

Nie dla drastycznej podwyżki cen wody

Oburzenie i zaskoczenie wobec działań Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. wyraził Zarząd Górnośląskiego Związku Metropolitalnego w liście skierowanym do Bogusława Śmigielskiego - Marszałka Województwa Śląskiego.

Dalej razem!

Zdarzył się nam po prostu wypadek przy pracy. Wciąż uważamy, że jesteśmy w Metropolii Silesia

PROJEKT SERPENTE GOŚCINNIE NA SEMINARIUM W ZABRZU

W dniu 29 listopada 2013 r. odbyło się trzecie seminarium w ramach projektu „Od paliw kopalnych do energii odnawialnej” realizowanego przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, a współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Katowicach.

Drugie warsztaty poświęcone energooszczędności w budynkach użyteczności publicznej

W dniu 27 listopada 2013 r. odbyły się warsztaty pt. Działania zmniejszające zużycie energii elektrycznej i cieplnej w budynkach użyteczności publicznej na etapie ich użytkowania. To już trzecie takie spotkanie, zorganizowane przez Górnośląski Związek Metropolitalny w ramach realizacji unijnego projektu SERPENTE, realizowanego od 2012r. przez GZM i 9 partnerów z różnych krajów UE.

SERPENTE w Katowicach

W Katowicach zakończyło się kolejne robocze spotkanie partnerów Projektu SERPENTE - Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej.

Początek prac nad projektem gospodarczym

Serią warsztatów Górnośląski Związek Metropolitalny rozpoczął realizację projektu pn. „Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych w kontekście dynamiki rozwoju społeczno-gospodarczego miast Górnośląskiego Związku Metropolitalnego wraz z opracowaniem Programu Rozwoju Gospodarczego Metropolii „Silesia” do 2025” (w skrócie: projekt gospodarczy).

© Metropolia "Silesia" 2014

(32)2530425biuro@gzm.org.pl

40-053 Katowice, ul. Barbary 21a