Nasz profil na Facebooku Biuletyn Informacji Publicznej English Deutsch English English

Aktualności

Wspólny głos prezydentów Metropolii

Wszyscy prezydenci Metropolii "Silesia" podpisali się pod listem do Cezarego Grabarczyka, ministra infrastruktury, w którym domagają się usunięcia zapisów w umowie z koncesjonariuszem Autostrada Małopolska uniemożliwiających współfinasowanie przez Państwo przebudowy DK 79 w Jaworznie oraz miastach leżących między Metropolią "Silesia a Krakowskim Obszarem Metropolitalnym.

Metropolia "Silesia" w czołówce

15 grudnia w Warszawie odbyła się konferencja prezentująca raport „Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2009” przygotowany przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.

Ruszyły prace nad systemem gospodarki odpadami komunalnymi

12 listopada 2009 r. zawiązana została umowa na wykonanie dokumentacji przedprojektowej i przygotowanie wniosku aplikacyjnego dla projektu pn.: "System gospodarki odpadami dla miast Górnośląskiego Związku Metropolitalnego wraz z budową zakładów termicznej utylizacji odpadów".

Będzie połączenie Katowice - Pyrzowice

Starania samorządowców Metropolii "Silesia" wsparte przez parlamentarzystów i władze samorządu województwa zmierzające do powstania nowej linii kolejowej łączącej aglomerację śląską z Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach zostały wysłuchane.

Metropolia

1 września ruszyła druga część kampanii wizerunkowej Metropolii „Silesia”.

© Metropolia "Silesia" 2014

(32)2530425biuro@gzm.org.pl

40-053 Katowice, ul. Barbary 21a