Nasz profil na Facebooku Biuletyn Informacji Publicznej English Deutsch English English

Aktualności

Projekty badawcze

Biuro GZM przygotowuje do złożenia wnioski o dofinansowanie dwóch projektów badawczych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

Polska Prezydencja na Śląsku

Śląski Urząd Wojewódzki we współpracy z Urzędem Miasta Katowice, Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego i Metropolią „Silesia” uruchomił serwis internetowy poświęcony przygotowaniom województwa śląskiego do polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

Konsultacje w sprawie śmieci

19 marca 2010 r. w siedzibie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego z przedstawicielami miast Metropolii „Silesia” spotkali się wykonawcy dokumentacji przedprojektowej Systemu gospodarki odpadami.

Ojciec fundamentem rodziny

Od 22 do 30 maja 2010 r. odbędzie się III edycja Metropolitalnego Święta Rodziny. Towarzyszyć jej będzie myśl – „Ojciec fundamentem rodziny”.

Informacja w przestrzeni publicznej Metropolii

25 marca 2010 r. o godzinie 10.00 w auli Kazimierza Lepszego w Rektoracie Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Bankowej 12 w Katowicach odbędzie się konferencja "Informacja w przestrzeni publicznej Metropolii - od Metropolii jako instytucji do Metropolii jako przestrzeni społecznego przekazu" poświęcona zagadnieniom informacji w przestrzeni publicznej metropolii.

Metropolitalny System Informacji

Metropolia „Silesia” złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na budowę Systemu Informacji Metropolitalnej. Projekt zakłada stworzenie skutecznego, spójnego i nowoczesnego systemu informowania o podstawowych funkcjach miast wchodzących w skład metropolii.

© Metropolia "Silesia" 2014

(32)2530425biuro@gzm.org.pl

40-053 Katowice, ul. Barbary 21a