Nasz profil na Facebooku Biuletyn Informacji Publicznej English Deutsch English English

Aktualności

Postępowanie o wydanie decyzji środowiskowych rozpoczęte

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z 1 czerwca 2010 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów (TPOK) w Rudzie Śląskiej dla Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, zlokalizowanego przy ul. Szyb Walenty w Rudzie Śląskiej.

Badania sondażowe

Badania sondażowe na temat projektu „System gospodarki odpadami dla GZM wraz z budową zakładów termicznej utylizacji odpadów”

Drzewka Metropolitalne

12 maja 2010 r. Vattenfall razem z Dziennikiem Zachodnim i wszystkimi zaproszonymi przeprowadził uroczyste sadzenie drzewek.

IBM w Katowicach

5 maja 2010 roku w siedzibie Biura GZM odbyło się robocze spotkanie prezydentów miast członkowskich Metropolii „Silesia” z gośćmi z Ameryki.

Projekty badawcze

Biuro GZM przygotowuje do złożenia wnioski o dofinansowanie dwóch projektów badawczych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

Polska Prezydencja na Śląsku

Śląski Urząd Wojewódzki we współpracy z Urzędem Miasta Katowice, Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego i Metropolią „Silesia” uruchomił serwis internetowy poświęcony przygotowaniom województwa śląskiego do polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

© Metropolia "Silesia" 2014

(32)2530425biuro@gzm.org.pl

40-053 Katowice, ul. Barbary 21a