Nasz profil na Facebooku Biuletyn Informacji Publicznej English Deutsch English English

II Międzynarodowa Konferencja Zieleń Miejska Katowice 2012

Zieleń Miejska Katowice 2012 to druga już Międzynarodowa Konferencja poświęcona szeroko rozumianej problematyce publicznych terenów zieleni.

Odbędzie się w dniach: 21-22 czerwca 2012 r., w Parku Giszowiec w Katowicach (Miejski Dom Kultury ul. Pod lipami 1). Organizatorem jest Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach, a jednym z partnerów Górnośląski Związek Metropolitalny.

Idea konferencji zrodziła się z potrzeby wymiany doświadczeń pomiędzy jednostkami zajmującymi się zielenią w polskich miastach i krajach Unii Europejskiej. Tereny te są współcześnie istotnym elementem miasta, gdyż warunkują jakość życia jego mieszkańców. W naszym regionalnym kontekście są natomiast ważnym czynnikiem zmiany stereotypowego postrzegania naszych miast, wciąż poprzez pryzmat obciążeń przemysłowych, a nie ich bogatego potencjału przyrodniczego.

Staraniem organizatora i GZM jest stworzenie ciekawego i zróżnicowanego programu, dlatego też wśród prelegentów zaproszeni będą przedstawiciele uczelni wyższych, leśnicy, pracownicy administracji publicznej i praktycy, a także goście z zagranicy. Poruszane będą m.in. takie zagadnienia jak: skuteczne zarządzanie zielenią, innowacyjne rozwiązania w zieleni miejskiej w Polsce i na świecie, kwestia egzystencji dzikich zwierząt w miastach, praktyczne aspekty budowy i utrzymania placów zabaw. Przedstawione także będą wybrane aspekty unijnego projektu Periurban Parks: Poprawa Warunków Środowiskowych Na Pograniczach Obszarów Miejskich. Oprócz Metropolii Silesia która jest jednym z 14 partnerów zaproszeni są także przedstawiciele Urzędu Miasta w Koszycach, którzy omówią swój teren – jako zadanie pilotowe w tym projekcie. Uzupełnieniem części merytorycznej będzie plenerowa prezentacja terenów utrzymanych przez Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach oraz prezentacja szkółki drzew i krzewów.

© Metropolia "Silesia" 2014

(32)2530425biuro@gzm.org.pl

40-053 Katowice, ul. Barbary 21a