Nasz profil na Facebooku Biuletyn Informacji Publicznej English Deutsch English English

Międzynarodowy projekt SERPENTE rozpoczęty

Metropolia Silesia uczestniczy w kolejnym unijnym projekcie poświeconym poprawie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. Zgodnie z oficjalnym harmonogramem projekt rozpoczął się styczniu 2012 r., jednak w praktyce pierwsze spotkanie wszystkich 10. partnerów odbyło się w dniach 16-18 kwietnia br. w Brukseli.

Do tego czasu prowadzone były jednak działania formalno-organizacyjne, tj. kompletowano porozumienia i dokonywano niezbędnych modyfikacji budżetowych. Z punktu widzenia praktycznej realizacji projektu trwały natomiast prace nad opracowaniem logo, będącego wizualną identyfikacją projektu. To pierwszy, bardzo ważny element projektu związany z aspektami promocyjno-informacyjnymi. To właśnie Górnośląski Związek Metropolitalny jest odpowiedzialny za komponent związany  z promocją projektu, tj. upowszechnianiem informacji o jego przebiegu i problematyce dotyczącej efektywności energetycznej. Pozostałe trzy komponenty dotyczą: zarządzania projektem, strony merytorycznej związanej z analizą wybranych budynków użyteczności publicznej oraz pilotowego wdrażania rozwiązań wspólnie wypracowanych przez wszystkich partnerów projektu.

Przedmiotem tego pierwszego spotkania było omówienie kontekstu całego projektu – jego idei, sposobu realizacji, zobowiązań przypadających na partnerów, a także wyłonienie tzw. komitetu sterującego, złożonego z przedstawicieli poszczególnych partnerów, którzy stanowić będą grupę na bieżąco koordynującą prace projektu.

Uczestnicy spotkania zwiedzali także dwa brukselskie budynki socjalne, które zostały poddane termomodernizacji. W pokazanych przykładach proces ten prowadzony został w celu zminimalizowania kosztów ogrzewania do poziomu gwarantującego zdolność opłacania rachunków przez wynajmujących je lokatorów.

Spotkanie zakończyło się wyznaczeniem „pracy domowej” dla wszystkich partnerów projektu, polegającej na zaopiniowaniu materiałów roboczych niezbędnych do realizacji kolejnych etapów prac. Są nimi: opracowanie tzw. krat zgłoszonych budynków oraz dokumentu pt. Analiza Kontekstowa, w których opisane będą minimum po 2 wybrane budynki użyteczności publicznej. Spośród różnorodnej typologii tych budynków GZM będzie zajmować się budynkami historycznymi i szkołami.

© Metropolia "Silesia" 2014

(32)2530425biuro@gzm.org.pl

40-053 Katowice, ul. Barbary 21a