Nasz profil na Facebooku Biuletyn Informacji Publicznej English Deutsch English English

Drugie warsztaty poświęcone energooszczędności w budynkach użyteczności publicznej

W dniu 27 listopada 2013 r. odbyły się warsztaty pt. Działania zmniejszające zużycie energii elektrycznej i cieplnej w budynkach użyteczności publicznej na etapie ich użytkowania. To już trzecie takie spotkanie, zorganizowane przez Górnośląski Związek Metropolitalny w ramach realizacji unijnego projektu SERPENTE, realizowanego od 2012r. przez GZM i 9 partnerów z różnych krajów UE.

Głównymi adresatami byli zarządcy i administratorzy budynków użyteczności publicznej. Obecnych było ok. 60 uczestników oraz prelegenci, którzy przedstawili następujące tematy:

„Dowód tożsamości” budynku użyteczności publicznej - prezentacja przedstawiciela Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Katowicach; 

- omawiany zakres  to m.in.:  kto jest uprawniony do kontroli budynków w zakresie wymaganej dokumentacji; jak wypełniać Książkę Obiektu Budowlanego; jakie są niezbędne przeglądy techniczne administrowanych budynków i zainstalowanych w nich urządzeń;

­ Działania zmniejszające zużycie energii elektrycznej i cieplnej w budynkach użyteczności publicznej na etapie ich użytkowania – prezentacja przedstawicieli Fundacji na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii oraz specjalisty w zakresie audytingu energetycznego z firmy NEUTRINO; 

- omawiany zakres: na jakie pytania powinien odpowiadać audyt energetyczny, co powinien zawierać, jak przygotować się do audytu i jakie wymagania stawiać wykonawcom; charakterystyka energetyczna budynku – rola pomiarów w diagnostyce energetycznej budynków; prezentacja wybranych urządzeń i metod pomiarowych – termowizja, bezinwazyjny pomiar ilości dostarczanej energii cieplnej, badanie szczelności budynków.

W przyszłym roku planowane są kolejne warsztaty. Ich tematyka jest odpowiedzią na propozycje zagadnień zgłaszanych przez pracowników Urzędów Miast zajmujących się energooszczędnością i uczestników poprzednich warsztatów i seminariów.

© Metropolia "Silesia" 2014

(32)2530425biuro@gzm.org.pl

40-053 Katowice, ul. Barbary 21a