Nasz profil na Facebooku Biuletyn Informacji Publicznej English Deutsch English English

W kierunku metropolitalnej polityki rowerowej w miastach GZM

W grudniu tego roku miasta członkowskie otrzymały dokument pt. „Opracowanie wspólnych standardów i wytycznych dla kształtowania metropolitalnej polityki rowerowej w miastach GZM”, wykonany na zlecenie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.

Obecnie w miastach GZM działania na rzecz upowszechniania roweru prowadzone są indywidualnie. Różny jest stopień ich zaawansowania. Przede wszystkim jednak brak jest  obowiązujących ujednoliconych zasad kształtowania powiązań rowerowych (dróg, ścieżek).

Dlatego też głównym celem ww. opracowania było stworzenie warunków do budowy i kształtowania powiązań rowerowych docelowo tworzących możliwie jednorodny system na obszarze Metropolii „Silesia”. Zakres prac obejmował m.in.: przegląd dotychczas realizowanej polityki rowerowej w poszczególnych miastach GZM oraz identyfikację optymalnych i ujednoliconych wytycznych, które miasta mogłyby wspólnie przyjąć – na rzecz rozwijania metropolitalnej sieci połączeń rowerowych.

Opracowanie zostało przekazane do urzędów miast GZM oraz jest zamieszczone w formacie PDF na naszej stronie internetowej (w zakładce dokumenty).

© Metropolia "Silesia" 2014

(32)2530425biuro@gzm.org.pl

40-053 Katowice, ul. Barbary 21a