Nasz profil na Facebooku Biuletyn Informacji Publicznej English Deutsch English English

Aktualności

Ustawa metropolitalna już w Sejmie

Rząd skierował ustawę metropolitalną do Sejmu. Projekt ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim stanowi odpowiedź na potrzebę utworzenia związku metropolitalnego na obszarze Górnego Śląska, którą tuż po wejściu w życie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych wyrażały miasta zrzeszone w Górnośląskim Związku Metropolitalnym.

Zgromadzenie GZM

13 stycznia 2017 roku odbyło się kolejne posiedzenie Zgromadzenia Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.

W Bytomiu debata z młodzieżą

Cieszę się, że rozmawiając na temat rewitalizacji Bytomia i przyszłości metropolii, możemy posłuchać głosu młodych ludzi, bo to oni już za kilka lat będą decydować o naszym mieście. Rewitalizacja Bytomia jest szansą dla całej Metropolii – mówił Damian Bartyla, prezydent Bytomia, podczas debaty oksfordzkiej, w której udział wzięli uczniowie bytomskich szkół.

Dialog buduje Śląskie

Kierunek Śląskie 3.0 wkracza na kolejny etap. W wyniku rozmów z mieszkańcami do programu włączono projekty społeczne oparte na ich pomysłach Celem inicjatywy strategicznej „Kierunek Śląskie 3.0” jest rozwój województwa w oparciu o jego potencjały i atuty. Tym, co wyróżnia go spośród innych dokumentów strategicznych, jest otwartość i oddolny charakter.

O transporcie w Metropolii

W Górnośląskim Związku Metropolitalnym 25 listopada odbyło się spotkanie poświęcone przyszłości transportu w aglomeracji. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele miast członkowskich.

Kongres Smart Metropolia 2016

W Gdańsku w dniach 23-24 listopada br odbędzie się Kongres Smart Metropolia 2016. Wydarzenie jest organizowane przez Stowarzyszenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot w partnerstwie z Ministerstwem Rozwoju. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Górnośląskiego Związku Metropolitalnego.

Przestrzeń dla młodych

W środę 9 listopada w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej odbyła się debata oxfordzka pod tytułem „Metropolia szansą dla młodzieży. Projekty rewitalizacyjne i organizacja przestrzeni dla młodych”, zorganizowana przez Górnośląski Związek Metropolitalny przy współpracy Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza.

Grunt na medal

W VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Grunt na Medal 2016” promującego tereny kompleksowo przygotowane pod inwestycje produkcyjne I miejsce w województwie śląskim zajął teren zgłoszony przez miasto Zabrze. Sukces cieszy tym bardziej, że to właśnie m.in. z województwa śląskiego zgłoszono najwięcej ofert do konkursu.

GZM w projekcie AMIIGA

W dniach 29-30 września 2016 r. w Głównym Instytucie Górnictwa odbyło się spotkanie inaugurujące międzynarodowy projekt AMIIGA Integrated Approach to Management of Groundwater quality In functional urban Areas / Zintegrowane zarządzanie jakością wód podziemnych w miejskich obszarach funkcjonalnych, którego GIG jest liderem. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Interreg Central Europe w konsorcjum 12 partnerów z Polski, Republiki Czeskiej, Niemiec, Włoch, Słowenii i Chorwacji oraz 10 partnerów stowarzyszonych. Jednym z nich jest Górnośląski Związek Metropolitalny.

© Metropolia "Silesia" 2014

(32)2530425biuro@gzm.org.pl

40-053 Katowice, ul. Barbary 21a