Nasz profil na Facebooku Biuletyn Informacji Publicznej English Deutsch English English

Aktualności

Ustawa w Sejmie

Sejm na posiedzeniu 8 marca zajął się ponownie projektem ustawy o związku metropolitalnym dla województwa śląskiego. Sejmowe komisje Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej przekazały do Sejmu ustawę o związku metropolitalnym woj. śląskiego z poprawkami oraz wnioskiem mniejszości. 8 marca sprawozdanie połączonych komisji o projekcie ustawy przedstawił poseł Jerzy Polaczek. Wobec wniesionych w drugim czytaniu przez mniejszość poprawek projekt ponownie trafi jeszcze dzisiaj do połączonych komisji celem ich rozpatrzenia. Planowane głosowanie nad ustawą w czwartek.

Debata w Mysłowicach

We wtorek 28 lutego w Mysłowickim Ośrodku Kultury odbyła się debata oxfordzka pod tytułem „Metropolia szansą dla młodzieży. Różnorodność kulturowa bogactwem Metropolii.”, zorganizowana przez Górnośląski Związek Metropolitalny przy współpracy Urzędu Miasta Mysłowice.

Ustawa po poprawkach komisji

Sejmowe komisje Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej przekazały do Sejmu ustawę o związku metropolitalnym woj. śląskiego z poprawkami oraz wnioskiem mniejszości.

Prace komisji sejmowych nad ustawą

Zmianę jednego z terminów, umożliwiającą utworzenie metropolii w woj. śląskim od 1 lipca br., wprowadziły do projektu ustawy metropolitalnej sejmowe komisje administracji i spraw wewnętrznych oraz samorządu terytorialnego i polityki regionalnej. Obradom komisji przysłuchiwali się wojewoda śląski Jarosław Wieczorek oraz samorządowcy z Małgorzatą Mańką – Szulik, Przewodniczącą Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego i Marcinem Krupą, prezydentem Katowic, na czele.

Czekamy na metropolię!

Sprawny transport, wspólna promocja, współpraca w zakresie ustalania przebiegu dróg, a do tego Sejm zajął się projektem ustawy o związku metropolitalnym dla województwa Śląskiego finansowy zastrzyk z budżetu państwa w wysokości 250 mln zł rocznie. Korzyści dla mieszkańców, płynące z utworzenia związku metropolitalnego dla województwa śląskiego, można wymieniać długo. Ustawą w tej sprawie zajmuje się Sejm.

4 Design Days

W Międzynarodowym Centrum Kultury odbywa się druga edycja wydarzenia pn. "4 Design Days". W dyskusji o architekturze i przestrzeni miejskiej udział biorą samorządowcy, architekci, projektanci i deweloperzy.

Rowery w Gliwicach

Najpóźniej pod koniec marca gliwiczanie będą mogli przemierzać miasto na rowerach z miejskiej wypożyczalni. Miasto Gliwice podpisało umowę z operatorem, firmą Nextbike Polska. Wykonawca ma 50 dni na uruchomienie stacji.

Czekamy na śląską metropolię!

Sejm zajął się w piątek 10 lutego projektem ustawy o związku metropolitalnym dla województwa śląskiego. Założenia ustawy przedstawił Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Zdzikot i poprosił o nadanie rządowemu projektowi ustawy wysokiego priorytetu. Swoje oświadczenia wygłosili przedstawiciele wszystkich partii politycznych. Sejm skierował rządowy projekt ustawy do prac w komisjach Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Administracji i Spraw Wewnętrznych.

Rekordowy rok na Szlaku Zabytków Techniki

W roku 2016 z oferty 36 zabytków na trasie turystyki industrialnej skorzystało blisko 764 tys. osób Kolejne dane potwierdzają, że Szlak Zabytków Techniki województwa śląskiego to najciekawsza i najpopularniejsza trasa turystyki industrialnej w Polsce. Rok 2016, w którym obchodzono 10-lecie funkcjonowania sieci był rekordowym pod względem frekwencji. Z oferty 36 zabytków techniki skorzystało blisko 764 tysiące osób. To najlepszy wynik, jaki odnotowano, odkąd w 2009 roku zaczęto gromadzić dane dotyczące frekwencji. W porównaniu do roku 2015 liczba turystów wzrosła o 10%.

Adaptacja do zmian klimatu

W piątek 13 stycznia br. w siedzibie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego odbyło się spotkanie Zespołu ds. Ochrony Powietrza i Adaptacji do Zmian Klimatu, poświęcone miejskim planom adaptacji do zmian klimatu.

© Metropolia "Silesia" 2014

(32)2530425biuro@gzm.org.pl

40-053 Katowice, ul. Barbary 21a